Veel extra investeringsgeld voor een toegankelijker Nijmegen

De komende drie jaar wil GroenLinks € 100.000,- extra per jaar investeren in toegankelijkheid. Daarmee wil de partij een versnelling geven aan het toegankelijk maken van openbare ruimte en gebouwen in Nijmegen. 

Daarbij kan gedacht worden aan rolstoeltoegankelijke openbare toiletten in het centrum, het vernieuwen van op- en afritten in de binnenstad en het realiseren van wachtruimten bij bushaltes etc. 

Raadslid April Ranshuijsen: ‘Als we roepen dat iedereen moet kunnen meedoen dan moet je daar ook naar handelen. Dat betekent de juiste voorwaarden scheppen en belemmeringen wegnemen. Zorgen dat openbare ruimte, sanitair en gebouwen ook echt toegankelijk zijn is dan een vereiste. Daarin willen we de komende jaren extra investeren.’

In de gemeenteraadsvergadering komende woensdag zal GroenLinks samen met de coalitiepartijen SP, de Nijmeegse Fractie, PvdA en VSP een motie indienen waarin het college wordt gevraagd om een plan van aanpak te maken.