Unanieme steun voor watersport

"We praten al jaren over watersport in de SpiegelWaal, maar het is nog steeds niet geregeld. Terwijl mensen staan graag willen recreëren in het gebied en Nijmegen zich wil profileren als zomerhoofdstad. Bovendien moet de natuurlijke omgeving worden beschermd en doen we dat het beste door mens- en windgedreven Watersport voorrang te verlenen", aldus raadslid Lisa Westerveld.

Ondanks intensieve onderhandelingen laat de gemeente zich te veel leiden door bureaucratie en onduidelijkheid bij Rijkswaterstaat. Dat was de aanleiding om samen met D66 het initiatief te nemen om Rijkswaterstaat uit te nodigen. Helaas weigert Rijkswaterstaat met de Nijmeegse gemeenteraad in gesprek te gaan.

De onduidelijkheid speelt niet alleen bij de Nijmeegse raad, maar ook bij de watersportverenigingen zelf. Een heel aantal van die clubs wil graag naar het water op de SpiegelWaal, maar voor hen is geen acute nood omdat ze al een accomodatie hebben. Dat geldt niet voor roeivereniging De Waal, een ontzettend actieve vereniging met al 170 leden, maar één probleem: ze hebben nog geen locatie.

GroenLinks diende daarom samen met D66 een motie in bedoeld als signaal naar Rijkswaterstaat: de Nijmeegse gemeenteraad wil dat er snel geroeid kan worden. Er moet snel perspectief komen voor de roeiers van RV De Waal. Het kan wat ons betreft toch niet zo zijn dat bureaucratie de reden is dat er niet geroeid kan worden op dat mooie water in de Spiegelwaal, vroeg Westerveld zich af.