studenten blijven welkom

Op de politieke avond van 15 januari is over “verkamering” gesproken, de ombouw van grote eengezinswoningen naar verschillende wooneenheden, met name voor studentenhuisvesting. Vanuit verschillende partijen kwam de wens om dit voorlopig niet meer toe staan, gezien de hinder die er soms is. GroenLinks vindt dit niet nodig en wil de stad niet op slot gooien.

Fractievolger Marieke Smit: "de verbouwing van woningen naar kamers komt door twee grote problemen: mensen krijgen (grote) panden niet verkocht aan particulieren en er is een flinke vraag naar kamers onder studenten en jongeren (die door de studieplannen van het kabinet de komende jaren fors gaat toenemen). Deze ontwikkeling moeten we goed benutten. Dat betekent overlast gericht aanpakken en kijken hoe we de situatie op de woningmarkt kunnen verbeteren." GroenLinks deed hiervoor enkele concrete suggesties. Wanneer voortuinen verrommelen, door fietsen en afval kan dit eenvoudig worden opgelost door extra fietsenstallingen (zo kunnen op 1 autoparkeerplaats wel 10 fietsen staan) en ruimte voor afvalcontainers.

Fractielid Marieke Smit riep de wethouders daarnaast de meerwaarde van woonverenigingen in de plannen op te nemen.  In deze woonvorm kunnen grote panden bewoond worden door meerdere personen die gezamenlijk eigenaar worden met de bijbehorende verantwoordelijkheden, tegen fatsoenlijke huurprijzen. Op deze wijze kunnen we starters, jongeren en studenten een goede woonruimte geven en voorkomen we overlast!