Steun voor plannen binnenstad

De fractie van GroenLinks heeft verheugd gereageerd op de plannen van het College van B&W voor de binnenstad. De bedoeling is dat het centrum veel meer een verblijfsklimaat krijgt, met ruimte voor de voetganger, de fietser en terrasbezoek. Raadslid Lisa Westerveld: "De stad wordt zo echt een place to be!"

Het college heeft mede op initiatief van GroenLinks samen met centrumbewoners en ondernemers gekeken hoe we onze binnenstad aantrekkelijker kunnen maken. Uit diverse studies blijkt dat er snel een omslag moeten komen naar totaalbeleving: winkels alleen zijn niet meer voldoende trekpleister voor de meeste mensen. De nieuwe plannen voorzien hierin.
In het hele centrum gaat maximumsnelheid omlaag naar 30 km/u. Autoparkeerplaatsen verdwijnen in de ringstraten (zoals de Van Welderenstraat), zodat winkelend publiek en ook fietsers meer ruimte krijgen. Het doorgaand autoverkeer verdwijnt van de Waalkade, zodat er een echt groene kade gaat komen. Daarnaast wordt er onderzocht of de buslijnen anders kunnen worden ingericht zodat de gehele stad nog wel bereikbaar is maar zonder teveel overlast voor de niet-busreizigers.
Wel moeten wat GroenLinks betreft de plannen nog groener. Westerveld: "Een stad wordt zoveel aantrekkelijker door bomen groen tegen gevels. Het hele jaar door maar zeker in de zomer, als groen verkoeling en schaduw geeft. Als European Green Capital willen wij hier de hoogste ambitie!"