Start nu de voorbereidingen voor gemeentelijke hennepteelt !

Als GroenLinks Nijmegen hebben we afgelopen week hennepteelt weer op de agenda gezet. Dit naar aanleiding van een onderzoek van de Radboud Universiteit. Dit onderzoek stelt dat wanneer legalisering van cannabisteelt leidt tot enerzijds een betere bescherming van de volksgezondheid, en anderzijds criminaliteit en onveiligheid bestrijdt, de overheid de mogelijkheid heeft om wietteelt toe te staan.

Voor GroenLinks is dit goed nieuws en een stap in de goede richting voor een realistischer en vooral veiliger drugsbeleid.
Fractielid Marieke Smit : “In Nijmegen ondervinden we op het moment nog op grote schaal de risico’s van het huidige hennepbeleid. Bijvoorbeeld door ernstig brandgevaar of gebruik van onveilige producten voor de teelt. Hiernaast worden coffeeshops gedwongen tot criminele activiteiten bij gebrek aan een legaal alternatief. Ze hebben geen enkele mogelijkheid om hun onderneming te bevoorraden zonder gebruik te maken van criminele wegen.”

Helaas betekend de uitspraak van de universiteit niet dat we als gemeente direct met gereguleerde hennepteelt kunnen gaan beginnen. Den Haag heeft hierin alsnog het laatste woord en staat het tot op heden niet toe.
Als GroenLinks zien we echter wel verandering van de feiten en openingen in de wetgeving die de mogelijkheden van gemeentelijke hennepteelt vergroten.
Fractielid Marieke Smit “ Daarom willen we dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen en dat er voorbereidingen worden getroffen voor een pilot in Nijmegen. Zodat we volgend jaar, als na de 2e kamer verkiezingen het politieke klimaat is veranderd, meteen van start kunnen met het reguleren van de wietproductie.”