Spreektekst Zomernota Nijmegen door Pepijn Boekhorst

Op 6 juli waren de Algemene Beschouwingen in de Nijmeegse gemeenteraad. Gekoppeld aan de Zomernota, gingen de fractievoorzitters in debat over de plannen van het stadsbestuur. Lees hieronder de spreektekst van onze fractievoorzitter Pepijn Boekhorst. 

Wie op één van de vele Waalbruggen in onze stad om zich heen kijkt, ziet dat het goed gaat. Aan de horizon zijn hijskranen en windmolens te zien, de woningmarkt trekt aan. We planten volop bomen en zorgen dat oude boomgaarden en historische tuinen behouden blijven in alle nieuwe plannen. De spiegelwaal krijgt internationale erkenning als hoogwaterproject en kan nu al rekenen op tientallen watersporters. In onze stad is een bruisend cultureel klimaat, waarbij Doornroosje landelijk in de toplijst staat. Over toplijsten: de verkiezing van Nijmegen als fietsstad en European Green Capital laat zien dat jarenlang consistent inzetten op duurzaamheid en groen zich uitbetaalt. GroenLinks beleid waar wij als fractie blij mee zijn. Het gaat goed met Nijmegen als stad.  

Wie op één van de vele Maas-Waalkanaalbruggen in onze stad om zich heen kijkt, ziet buurten waar nog een grote opgave voor ons ligt. Want gaat het ook goed met de Nijmegenaren? Met een groot deel gelukkig wel. Mensen zijn gezond, vinden hun weg op school, naar werk, in het verenigingsleven. Maar er zijn nog veel te veel mensen voor wie dat niet geldt. Onze stad – en ook deze raad en dit college- heeft zich van haar meest gastvrije kant heeft laten zien om duizenden vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Tegelijk worden mensen met een andere culturele achtergrond, met een ander geloof, een andere sexuele voorkeur ook in onze stad nog altijd op achterstand gezet. Vraag eens aan Sinem of ze het leuk vindt om uit te gaan op de Molenstraat als ze haar hoofddoek om heeft, vraag eens aan Romano hoe het is om voor de 5e keer in een week zijn ID aan de politie te moeten laten zien, vraag eens aan Ibrahim waarom hij nog geen baan of stageplaats gevonden heeft. Leggen we ons daarbij neer en accepteren we dit? Doen we alsof het allemaal maar overdreven is? Of komen we in actie en zorgen we dat het ook met deze Nijmegenaren goed gaat. GroenLinks kiest daarvoor. Om die reden dienen we een motie in waarin we verbinding willen leggen tussen vluchtelingen, statushouders en huidige inwoners: Wij zijn Nijmegen.

 In onze stad hebben we veel sociale regelingen, misschien wel de meeste van het land. Daar is GroenLinks trots op. Mensen die in de knel zitten, kunnen rekenen op ondersteuning voor hun inkomen, zorgverzekering, lokale lasten en we zorgen dat hun kinderen sporten of naar cultuur gaan.  Tegelijk bereiken deze regelingen niet altijd hun doel en niet altijd de juiste mensen. Weet iedereen wel de weg te vinden in onze wirwar aan regelingen, instellingen, professionals en formulieren? Vraag eens aan Ahmed van 82 of hij snapt hoe hij een digitaal formulier moet invullen. Vraag eens aan Hans of hij de brieven die de gemeente stuurt wel echt kan lezen. En vraag eens aan Babette waarom zij afhaakt nadat ze voor de 6e keer een andere zorg- of re-integratiemedewerker toegewezen krijgt. Leggen we ons daarbij neer en accepteren we dit? Doen we alsof het allemaal maar overdreven is? Of komen we in actie en zorgen we dat het ook met deze Nijmegenaren goed gaat. GroenLinks kiest daarvoor. 

Voorzitter, een stad als Nijmegen heeft de plicht  -de morele plicht wat GroenLinks betreft- om te blijven strijden tegen ongelijkheid. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven dat laaggeletterdheid, werkeloosheid, ongezondheid of beperkte taalvaardigheid de toekomst van mensen bepalen. Wij willen een samenleving waar het jongeren lukt een stageplaats te vinden. Waar onze sportclubs heteros, homos, biseksuelen en transgenders welkom heten. Waar we de strijd aangaan met overgewicht, zodat onze zorgkosten niet uit de hand lopen en mensen gezond in beweging blijven. Waar we fietspaden vrijhouden voor fietsers; en scooterrijders naar de rijbaan verplaatsen, omdat ze anders de gezonde longen verpesten van wandelaars en fietsers. Waar we stimuleren dat mensen hun tuinen vergroenen; en niet volleggen met tegels, zodat het riool en de straat niet overlopen bij alle hoosbuien die steeds vaker voorkomen.

We zijn blij dat het college deze belangrijke vraagstukken durft te benoemen. In de zomernota lezen we goede aanzetten om aan de slag te gaan met de onderkant van de arbeidsmarkt, met een groene en gezonde leefomgeving, met de integratie en huisvesting van vluchtelingen. Onze fractie wil een actieve rol pakken bij het verder bepalen van deze koers. We zullen met het college de komende tijd scherp aan de wind zeilen en waar nodig zelf met voorstellen komen. Ook in Nijmegen moeten de regelingen beter, de geldstromen slimmer en de belastingen groener. Juist in Nijmegen. Een stad waarmee het goed gaat, heeft de plicht – de morele plicht-om verder te kijken, de strijd tegen ongelijkheid te voeren en te zorgen dat het met álle Nijmegenaren goed gaat. Om die reden komen we vanavond met een aantal moties. We vinden dat zorg voor een ander beloond moeten worden, vandaar onze motie voor een hoger bedrag voor het mantelzorgcompliment. Hoe meer er gefietst wordt in Nijmegen, hoe beter bereikbaar we zijn en hoe gezonder we leven. Daarom een motie over toegankelijke fietsopgangen naar het nieuwe stadseiland en de veiligheid op snelfietspaden. Waar we geld uittrekken om aan citydressing te doen, wil onze fractie graag dat we onze stad niet alleen opfleuren met vlaggen en vaandels maar ook met één van onze kernkwaliteiten: groen, al dan niet in tijdelijke vorm. Het stationsplein kan beslist wat groen gebruiken!

Financiën, voorzitter. Omdat de zomernota ook de financiële kaders weergeeft voor de komende jaren, twee moties die daarmee samen hangen. Het college stelt voor veel geld vrij te maken voor de realisatie van een regionaal mediacentrum. Om te zorgen dat we ook echt dat doel bereiken, willen wij dat het college mijlpalen formuleert en daarop gaat sturen de komende jaren. Zoals we ook van het college vragen om te sturen op het budget van Wij zijn Nijmegen. Onze fractie vindt het niet nodig om halverwege het jaar al extra geld te geven, het college heeft nog een half jaar om te sturen op een sluitende projectbegroting.

 Voorzitter, afrondend een oproep aan onszelf hier in de raad. Allen hier in deze ruimte willen dat het goed gaat met Nijmegen. De manier waarop, daarover kunnen we weleens van mening verschillen. De politiek moet zichzelf af en toe tot de orde roepen, proberen verschillen te dichten, te werken aan oplossingen en te beseffen dat we voor bewoners uit de stad de politiek zijn.  Het geschreeuw op social media, het gehakketak in de Tweede Kamer, de sensatiezucht in de media, het vertellen van halve waarheden in petities voor bewoners. Wat GroenLinks betreft moeten wij als lokale politiek werken aan een stad waar het goed toeven is en waar het goed gaat met Nijmegenaren. Onze fractie zet zich daar het komende jaar ook weer met ziel en zaligheid voor in, het liefst samen met velen van u.