Spreektekst Begroting door Pepijn Boekhorst

…..Dan is er nog de stad waar de Italiaan bij de Turk zijn inkopen doet. Waar goed volk elkaar gedag zegt. Waar de buurtwinkel nog bestaansrecht heeft.

Eén keer per jaar trekken we meubels naar buiten, al was het maar om elkaar te zien lachen en de bezoekers te begroeten. Waar ‘s zomers de kampvuren op het strand de boten de weg naar de kade wijzen.

Meer dan dat is het de stad die als een decor achter de Waal staat gestapeld. Waar we niet terugkomen naar de mensen, maar naar de verhalen die er wonen.

Het is de stad die ik elke dag dwars door het centrum verlaat en van een afstand welterusten wens.

 

Een verkorte versie van een gedicht “hoeveel steden deze stad is” van Dennis Gaens, onze stadsdichter uit 2011 en 2012.

Voorzitter, de afgelopen weken is er veel gebeurd in de Nijmeegse politiek. Een van de coalitiefracties heeft het vertrouwen opgezegd in haar eigen wethouder. Een wethouder die verantwoordelijk was voor misschien wel het belangrijkste dossier voor de komende jaren: werk en inkomen. Een fractie die een conflict had met een wethouder over de toekomstrichting van dit dossier. Het is daarbij veel gegaan over intern gedoe en het vertrouwen dat je in je coalitiegenoten, in je wethouders wilt hebben. Het heeft onze fractie gestoord dat door dit gedoe de mensen in de stad en onze verantwoordelijkheid voor het functioneren van de Nijmeegse samenleving naar de achtergrond leek te verdwijnen. Want daar moet het vanavond vooral over gaan. Welke politieke keuzes maak je om de stad vooruit te helpen en mensen perspectief te bieden?

De komende jaren heeft de gemeente Nijmegen 14 miljoen tekort om mensen aan het werk te helpen en van een uitkering te voorzien. Mensen die het (al dan niet tijdelijk) moeilijk hebben. Het is te zot voor woorden dat het kabinet besloten heeft juist deze mensen te korten. GroenLinks neemt afstand van de keuzes die dit kabinet maakt, keuzes die erg negatief uitpakken voor onze stad. Maar het is wel de werkelijkheid. Een bittere. Durf je dan je verantwoordelijkheid te nemen om een mega-operatie te laten slagen, namelijk het beter en efficiënter aan het werk helpen van honderden Nijmegenaren? Durf je creatief te zijn in het vinden van maatregelen? GroenLinks gaat samen met veel andere partijen in deze raad deze uitdaging aan. Dit is een belangrijk moment om verder te kijken, van gebaande paden af te gaan en vooral ons te richten op werkzoekenden die gemotiveerd zijn. En dat zijn er veel. Hoe kunnen we hen in staat stellen zoveel mogelijk eigen regie te pakken, met mensgerichte ondersteuning vanuit het Werkbedrijf, om een baan te vinden? Dat Plan van de Arbeid is hoog nodig en daarvoor dienen we een motie in. Het college moet aan de slag met een ambitieus plan van aanpak. Om die reden mag het ook niet te lang duren voordat de raad een nieuwe wethouder kan benoemen die hiermee aan de slag gaat. 

Voorzitter, de begroting voor het komende jaar zit solide in elkaar. Knap gedaan van dit college. Dit college slaat zichzelf niet graag op de borst, bescheidenheid siert de mens, lijkt op een poster in iedere wethouderskamer te hangen. Laat ik het dan eens zeggen: dit stadsbestuur doet wat nodig is. We hebben toegankelijke zorg in onze stad, investeren volop in goede en veilige fietspaden, werken aan een binnenstad van de toekomst, zorgen dat nieuwe en huidige Nijmegenaren (waar ze ook vandaan komen) een goede woning vinden. Onze windmolens draaien, het gerenoveerde zwembad Dukenburg wordt zaterdag geopend. Duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid zit in de genen van dit gemeentebestuur en dat is iets waar wij ons gelukkig mee prijzen. Dank aan onze wethouders en de medewerkers voor dat goede werk.

We dienen een amendement in om van Nijmegen een blijvende ShelterCity te maken. We ontvingen de afgelopen 2 jaar 4 mensenrechtenverdedigers. Die ons vertelden over de waarde van vrijheid, van gelijkheid, van een vreedzame en democratische samenleving. Dat verhaal heeft vele Nijmegenaren, van jong tot oud, bereikt. GroenLinks wil dit verhaal blijven vertellen. Daarom willen we in deze begroting financiering regeling voor de komende jaren, zodat we als stad een veilige haven zijn en blijven voor mensen die –soms letterlijk- vechten voor hun vrijheid.

Ook een motie om de vinger aan de pols te houden bij lokale (wat ons betreft zo snel mogelijk regionale) omroep N1. We begrijpen dat dit proces een eigen dynamiek kent maar vinden dat we als raad goed moeten controleren of het vele extra geld bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling. En dat betekent ook dat de omroep meer op eigen benen moet staan en minder op subsidie van de gemeente moet leunen.

Voorzitter, ik eindig waarmee ik begon. Met een gedicht dat onze liefde voor Nijmegen verwoordt. De stad ie ons allemaal in dit huis bindt. Gedichten verbeelden je dromen en inspireren mensen. En het kan treffend beschrijven hoe kleurrijk Nijmegen is. Het Poëziecentrum heeft de ambitie om bij te dragen aan cultuureducatie op scholen, en het werk van 17.000 titels toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dat moeten we toejuichen en GroenLinks doet dat ook.

Dank u wel.