Sociale huurwoningen op de beste plekken in de stad

Wat doe je op de eerste dag in functie als wethouder volkshuisvesting in Nijmegen, vroeg gespreksleider Vincent Cantrijn aan alle deelnemers tijdens het Woondebat in Lux ruim een week voor de gemeenteraadsverkiezingen. ”Ik zou direct op bezoek gaan bij de huurdersverenigingen en bij gemeenschappelijke woonvormen om te horen wat zij voor wensen hebben en wat de gemeente voor hen kan doen.”, begon fractievoorzitter Pepijn Boekhorst, die GroenLinks op deze avond vertegenwoordigde.

 

Voor een goedgevulde tribune noemden anderen als ambitie de aanleg van zonnepanelen op de daken van huurwoningen, maar dat vindt Boekhorst al haast normaal. ”Ik wil liever met de corporaties praten over dé opgave voor onze stad in de komende jaren : hoe krijgen we Nijmegen op een eerlijke en betaalbare manier van het aardgas af? Daar zou ik als wethouder graag harde afspraken over willen maken.”

Vervolgens spraken de deelnemers over de sociale woningbouw. Dat kon, aldus sommigen, in de Waalsprong en het Waalfront, want de stad zelf is vol. ”Ik ben teleurgesteld in de antwoorden, die ik tot nu hoor.”, reageerde de GL-fractieleider. ”Sociale huurwoningen moeten juist op de beste plekken in de stad komen en dat kan prima zonder een boom te kappen, zoals in het vrijgekomen schoolgebouw aan de Vossenlaan, de Blauwe Buut aan de Molukkenstraat of bij de ontwikkeling van de westzijde van de stationsingang. We moeten op AAA-lokaties bouwen voor de mensen met wat minder in de portemonnee, zoals het succesvolle Nimbus-project. Dat is het idee van de ongedeelde stad waarin bewoners met verschillende inkomensniveaus in de wijken naast elkaar kunnen wonen.”

Tenslotte denken diverse politieke partijen zoals D66 en VVD afspraken te kunnen maken met marktpartijen voor de bouw van woningen met een huur van € 750 tot € 1000 per maand. GroenLinks gelooft daar niet in. ”Hoelang houden zij die huurprijzen op een aanvaardbaar niveau?”, vroeg Pepijn Boekhorst zich af. ”Deze investeerders hebben in een landelijke discussie gezegd, dat ze geen enkele regel accepteren. Geen maximale huurprijs en geen grens op de jaarlijks huurverhoging. Kortom, beleggers willen de lusten en niet de lasten. Het maken van afspraken is met die partijen niet zo makkelijk als sommige politici zich voorstellen. GroenLinks wil daarom de komende jaren vooral inzetten op de bouw van extra sociale huurwoningen. Ook bewoners die zelf of in een groep willen bouwen, kunnen op ondersteuning rekenen aldus de partij.