Ruimte om zelf je ideale woning te bouwen

We zien op steeds meer plaatsen dat mensen het heft in eigen handen nemen om hun droomwoning te realiseren. In verschillende gemeenten zijn er inmiddels zelfbouwprojecten waarin mensen niet wachten op een projectontwikkelaar, maar vanuit hun eigen idealen aan de slag gaan.

Gemeenteraadslid Marieke Smit: "Als GroenLinks zien we dit als een mooie ontwikkeling waar ook in onze stad ruimte voor moet zijn. En vinden we dat er, naast succesvolle projecten als strowijk Iewan en Plantjevlag, Nijmegenaren de mogelijkheid moeten krijgen om eigen initiatieven te bouwen."

Er zijn aan verschillende vormen van zelfbouw te denken. Ten eerste kan de gemeente kavels uitgeven aan particulieren, maar vaker nog slaan groepen bewoners samen de handen ineen. Bijvoorbeeld via een wooncoöperatie of door collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Bij een CPO gaat het om een koopwoning, terwijl je bij een wooncoöperatie aandelen krijgt en betaalbaar een woning kan huren. Amsterdam heeft zelfs de ambitie om binnen 20 jaar de woningvoorraad voor 10 % uit wooncoöperaties te laten bestaan[1]. Een mooi voorbeeld hiervan is De Warren, waarbij een groep bewoners hun eigen duurzame en betaalbare wijk oprichtte[2].
Bij deze projecten geven bewoners samen vorm aan het zelfbeheer en zelfbestuur en delen in meerdere of mindere mate dingen met elkaar. ‘Mentaal’ bijvoorbeeld in de zin van een gedeelde identiteit, kijk op het leven of achtergrond. Of ‘fysiek’ in de vorm van een gemeenschappelijke tuin, gezamenlijk huishouden, gemeenschappelijk ingekochte zorg of gezamenlijke opvang van kinderen.

We zouden graag van het college horen welke mogelijkheden zij voor zelfbouw zien in Nijmegen en stellen daarom de volgende vragen:
 

  1. Hoe staat het college tegenover zelfbouw? En zijn er voornemens om hier ook verder ruimte aan te geven in Nijmegen?
  2. Is het college er van op de hoogte of er bewoners of groepen zijn die interesse hebben in zelfbouw? Of het oprichten van een CPO of wooncoöperatie?
  3. Is het college bereid om CPO’s of wooncoöperaties die geïnteresseerd zijn in zelfbouw te ondersteunen om hun plannen te realiseren?  
  4. Bestaande zelfbouwprojecten geven aan vooral ondersteuning van de gemeente nodig te hebben in het toewijzen van kavels, informatievoorziening en aantrekken van financiering. Ziet het college daar een rol voor zichzelf in? En op welke manier?
 

[2] Volkskrant 25 oktober 2019. ‘ Zij bouwen hun eigen duurzame stadswijk zoals nog nooit in Amsterdam is gedaan’ https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zij-bouwen-hun-eigen-duurza...