Refugees Welcome

Nijmegen heeft zich van haar beste kant laten zien toen drie jaar geleden zo'n 3000 vluchtelingen in Heumensoord tijdelijk onderdak kregen. Niet alleen door het faciliteren van de opvang, maar vooral ook door het gastvrij en warm onthalen van deze mensen die talloze ontberingen hebben moeten doorstaan. 

In een tijd die gekenmerkt werd door grote protesten bij mogelijke andere opvanglocaties en xenofobe sentimenten die breed gedeeld werden op (social) media lieten Nijmegenaren juist zien dat vluchtelingen in onze stad echt welkom waren. De houding van Nijmegen in die tijd werd kracht bijgezet en gesymboliseerd door mensen die met grote witte letters ‘Refugees Welcome’ op een pijler van onze Waalbrug schilderden. Die boodschap van een warme, gastvrije en tolerante opvang werd wereldnieuws. Vorige week werd deze uiting van tolerantie, door onbekenden, beklad. Ook werden de woorden ‘Fuck off’ toegevoegd. 

Raadslid Marieke Smit:

Helaas niet met de intentie om de pijler van de brug in ere te herstellen of het gesprek aan te gaan, maar om de boodschap uit te dragen dat vluchtelingen niet welkom zijn. Dit heeft veel Nijmegenaren diep in het hart geraakt, dat merk je aan de vele reacties en oproepen om de tekst ‘Refugees Welcome’ te herstellen. Gastvrijheid en tolerantie zijn voor veel Nijmegenaren belangrijke waarden.

Met het oog op de komende renovatie van de Waalbrug bereiken ons nu diverse verzoeken om de voor veel mensen belangrijke woorden op de pijler van de Waalbrug op een andere wijze een plek in de stad te geven. 

Raadslid Marieke Smit:

GroenLinks staat open voor suggesties en juicht breed gedragen initiatieven toe. Al mag je natuurlijk niet zomaar op een brug schilderen.