Raad van State geeft groen licht voor nieuwe stadsbrug

Een mooie week voor Nijmegen. Nadat staatssecretaris Atsma afgelopen maandag zijn goedkeuring heeft gegeven aan de dijkteruglegging, heeft de Raad van State vandaag groen licht gegeven voor de bouw van de nieuwe stadsbrug De Oversteek en de aanpassing van de Energieweg. Ook de bouwvergunning wordt binnenkort verwacht en vrijwel alle grond is verworven. De start van de bouw staat gepland voor half april.

Met de stadsbrug en de verbreding van de A50 wordt de bereikbaarheid van Nijmegen vanuit het noorden sterk verbeterd en wordt het verkeer beter gespreid door de stad.

GroenLinks is erg content met dit besluit van de Raad van State. Hiermee wordt een lange discussie beslegt over doortrekking van de A73 versus bouw van een binnenstedelijke brug. We zijn blij dat wij als GroenLinks in 2003 de juiste keuze hebben gemaakt zodat nu eindelijk met de bouw van de tweede brug kan worden begonnen. Indien we hadden gekozen voor de A73 dan waren we nu nog aan het steggelen met andere overheden over de ruimtelijke inpassing en de kosten.

Samen met de verbreding van de A50 komen er straks 8 rijbanen bij voor het Waaloverschrijdend verkeer. Daarmee is de bereikbaarheid van Nijmegen vanuit het noorden op orde. En wordt het nu tijd om volop in te zetten op de tram van Heyendaal naar de Waalsprong.

De bewoners in Nijmegen-West waren bezorgd over luchtvervuiling en geluidsoverlast. Maar die zorgen kunnen worden weggenomen. De Energieweg wordt geen snelweg, maar een 50 Km-weg. Er komt geluidsarm asfalt waardoor de geluidhinder minder wordt dan in de huidige situatie. Ook de luchtkwaliteit blijft binnen de Europese normen. Doordat het verkeer beter wordt verdeeld over de stad is er straks minder luchtvervuiling op de Oranjesingel, St. Annastraat en Graafseweg, waar woningen veel dichter bij de weg liggen. En dat is natuurlijk ook winst.

De natuurcompensatie die noodzakelijk was voor de bouw van de brug is inmiddels ook afgerond.  Als nieuw leefgebied voor een aantal vogelsoorten en riviergebonden planten in de Oosterhoutse Waarden zijn vervangende natuurgebieden ingericht. Op landgoed Middachten bij Rheden, wordt ruim 50 hectare agrarisch gebied zo beheerd, dat het een geschikte overwinteringsplaats is voor grote groepen ganzen. Ten westen van Driel is een gebied van ruim 3 hectare agrarisch grasland en een voormalige zandwinplas ingericht als leefgebied voor water- en moerasvogels.

Kijk voor meer informatie op www.nijmegen.nl/stadsbrug