Persoonlijke ondersteuning en scholing werkt

Dat is een van de uitspraken die duidelijk naar voren kwam tijdens de ronde tafel gesprekken met werkzoekenden en werkgevers, georganiseerd op initiatief van GroenLinks raadslid April Ranshuijsen. Centraal stond de vraag welke ondersteuning van het Werkbedrijf mensen heeft geholpen bij het zoeken en vinden van betaald werk en wat beter zou kunnen.

GroenLinks pleit sinds lange tijd voor meer inzet op passende persoonlijke ondersteuning bij werkzoekenden. De komende maanden spreekt de Nijmeegse gemeenteraad nog vaker over dit onderwerp en volgen belangrijke besluiten.

Raadslid April Ranshuijsen: ‘Als werkzoekende en gemeente betalen we de prijs van het Haagse korte termijn denken. Behoefte aan persoonlijk contact en kijken wat nodig is in plaats van een standaard aanbod is een terugkerende oproep van werkzoekenden. Voor de Nijmeegse politiek betekent dit werk aan de winkel en andere –socialere- keuzes maken.’

Door het kille Haagse beleid is het persoonlijke contact wegbezuinigd. De ‘koude overdracht’ van WW naar gemeentelijke Bijstand waar dwang en dreiging de boventoon voeren, werkt voor veel mensen ontmoedigend. Beter zou het zijn om direct na het verliezen van werk in te zetten op bij- en omscholing en passende persoonlijke ondersteuning. Goede samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten is dan ook noodzakelijk om uitval te voorkomen en snelle instroom op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Dat zal dan ook de inzet van GroenLinks zijn: meer aandacht voor mensen, minder standaardoplossingen. Meer investeren in lange termijn en scholing, minder beknellende regels voor de korte termijn. Dat vraagt ook duidelijke keuzes voor het beleid en de werkwijze in Nijmegen. Ranshuijsen: ‘Onze fractie is bereid om die keuzes te maken en te investeren in mensen. We zullen ons inzetten om samen met andere raadsfracties te zorgen dat ondanks de bezuinigingen werkzoekenden in onze stad de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben.’