Parttime werken vanuit de bijstand makkelijker maken

Het komt in Nijmegen regelmatig voor dat mensen met een bijstand die parttime werken financieel in de problemen komen door hun wisselend inkomen en verrekeningsproblemen met de gemeente. GroenLinks Nijmegen vindt dat een slechte zaak.

GroenLinks heeft daarom op 8 mei samen met SP met succes een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat Nijmegenaren die parttime werken vanuit de bijstand iedere maand gegarandeerd over de toepasselijke bijstandsnorm kunnen beschikken. Ook roept de motie op om te regelen dat voormalig bijstandsgerechtigden bij terugval in inkomen uit werk sneller opnieuw bijstand aan kunnen vragen. Daarnaast dient de gemeente Nijmegen beter bereikbaar te worden voor mensen die o.a. vragen hebben over verrekeningen met bijstand.

Dit probleem is al twee keer eerder door de vorige gemeenteraad middels moties aan de orde gesteld. Maar het speelt helaas nog steeds in Nijmegen. Daar moet nu echt een einde aan komen vindt de huidige gemeenteraad.

Jeanine Brummel-Ahlaloum: “Het is toch eigenlijk de wereld op zijn kop dat mensen die parttime werken vanuit de bijstand regelmatig financieel in de problemen komen vanwege verrekeningsproblemen. Werken moet lonen, niet alleen als men fulltime werkt! GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen mee kan doen in Nijmegen; of je dat nu doet als vrijwilliger of als betaald werkende. Parttime werken is voor mensen soms het hoogst haalbare als ze zorgtaken hebben of als er sprake is van ziekte of beperking. Het gaat hier vaak om kwetsbare mensen, ook kwetsbaar in financiële zin. Het laatste wat je dan wil is dat juist deze mensen dankzij hun parttime werk financieel in de problemen komen!”