Over de dag van Lindenholt en goedkoop afval scheiden in Nijmegen

Afgelopen zondag stond GroenLinks op “De dag van Lindenholt” met een marktkraam. Een mooie manier om in gesprek te gaan over wat er leeft onder de Nijmegenaren.

Lindenholt is een prachtige groene wijk, en de meeste bewoners geven aan er fijn te wonen. Zijn er dan geen aandachtspuntjes? Natuurlijk wel. Een busretour naar het centrum kost zo’n € 4,50, en dat is voor veel huishoudens veel geld. Ook missen inwoners een wijkspeelplaats zoals die er in sommige andere wijken zijn: met een hek er omheen, met tafeltjes en stoelen voor de ouders, en met een toiletvoorziening voor sanitaire noodsituaties. En luiers, die zou men graag gescheiden inleveren voor recycling, en het ziet er naar uit dat dit rond de jaarwisseling mogelijk wordt. Dat scheelt veel restafval.

Want afval, dat was een onderwerp dat veel genoemd werd. Veel mensen gaven aan moeite te hebben met de voorgestelde kosten voor de ‘Plastic+ zakken’. Een paar weken geleden maakte het college bekend deze zakken niet meer gratis te willen verstrekken, maar voor 5 cent per zak te gaan verkopen.

Natuurlijk is dat jammer, de gratis zakken zijn makkelijk en prijsverhogingen doen altijd pijn. Maar door het hele plaatje te schetsen kwam er bij de meeste bewoners meer begrip voor het voorstel.

Om te beginnen gaat het natuurlijk maar om 5 cent per zak. Een rol grote pedaalemmerzakken is niet veel goedkoper. Naast het inzamelen van plastic afval worden de zakken zodoende voor van alles en nog wat gebruikt, naar verluid komt men zelfs van buiten Nijmegen hier gratis rollen halen voor verbouwingen en andere toepassingen. Alles dat gratis is heeft voor het gevoel vaak geen waarde. Er worden jaarlijks miljoenen plastic-zakken uitgegeven die niet worden ingezameld.

Daarnaast maakt de gemeente ook steeds meer kosten voor het nascheiden van steeds meer plastic zakken. Vaak eindigen er bijvoorbeeld chipszakken en speelgoed van hard plastic in de Plastic+ zakken. Niet alles dat in de zakken wordt gestopt kan ook worden gecycled, en daarom worden er kosten gemaakt om dit na te scheiden.

De zak van 5 cent is nog altijd veel goedkoper dan de groene zak van € 1,09. Dat grote verschil is belangrijk, omdat we willen dat mensen zo weinig mogelijk restafval produceren. De kosten rond afval wil GroenLinks zoveel mogelijk ophalen bij de verbruiker. Door het beprijzen van afval hebben we de hoeveelheid restafval sterk omlaag gebracht. Wie goed scheidt en weinig zooi koopt is heel goedkoop uit.

Door de gemeentelijke belastingen anders in te richten dan elders in Nederland is de vaste jaarlijks afvalstoffenheffing in Nijmegen precies 0 euro, en betalen we vuinis verder per zak. Daarmee zijn de kosten voor ons afval hier veel lager dan in vrijwel alle andere grote en middelgrote Nederlandse steden. In de meeste grotere gemeenten betalen huishoudens jaarlijks tussen de 200 en 350 euro voor hun afval. Het totaal van gemeentelijke belastingen en heffingen is vooral voor huurders in Nijmegen veel lager dan elders in het land.

In Nijmegen moet je je afval echt heel slecht scheiden om in de buurt van de 100 euro per jaar te komen. En dat is eigenlijk heel goedkoop, zo vonden ook de meeste bezoekers van de markt.

 

Door raadsleden Joep Bos-Coenraad en Volkert Vintges