Onbezorgd zwemmen in de Lentse plas

De gemeente heeft besloten geen grond te storten in de plassen in de Waalsprong, het zogenaamde verondiepen. Met dit verondiepen kan de natuurwaarde van de plassen worden verhoogd. Er bestaan bij bewoners en bij GroenLinks echter twijfels over de risico's hiervan op lange termijn.

In een door de bewoners georganiseerde bijeenkomst is onder andere de zorg op het ontstaan van blauwalg geuit. Daarom hebben wij ons, samen met andere raadsfracties, ingezet om niet te verondiepen.

Raadslid Bram Friesen geeft aan: "De zorgen die de bewoners hebben geuit herkennen wij. Zij willen zwemwater zonder dat er risico's aan verbonden zijn. Terecht." Het verondiepen zou daarnaast voor de komende tien jaar erg veel vrachtverkeer opleveren. "Bij een recreatieplas in een woonbuurt wil je niet hebben dat er continu vrachtwagens af- en aanrijden."

"Door de gewijzigde marktomstandigheden zouden de mogelijke opbrengsten ook veel lager zijn." zegt wethouder Tiemens. "Mede hierdoor ontstonden de financiƫle mogelijkheden om alternatieven bekijken."

GroenLinks is verheugd met dit besluit van het college. De gemeenteraad moet zich nog definitief uitspreken over het collegebesluit. De verwachting is dat de raad, net als GroenLinks, van harte zal instemmen.