Nog geen ja of nee tegen werkplaats in Spoorkuil

“Het is nog te vroeg om definitief ja of nee te zeggen tegen de bouw van een Technisch Centrum van Nedtrain in de Spoorkuil. Nu al nee roepen, zoals D66 doet, is voorbarig.” Dat zei raadslid Jos Reinhoudt afgelopen woensdag in het debat over de Spoorkuil.

GroenLinks vindt uitstekende treinverbindingen van groot belang voor de stad, zei Jos Reinhoudt in de Raadsvergadering. “Daarom hebben we gepleit voor aansluiting van Nijmegen op het nachtnet. Daarom zijn we voor elektrificatie en verdubbeling van de Maaslijn. En wie A zegt moet ook B zeggen. Wie treinverbindingen belangrijk vindt, kan niet de deur op slot gooien voor alle ontwikkelingen op en rond het spoor.”

NedTrain is van plan een werkplaats in de Spoorkuil te bouwen, voor het onderhoud aan treinen. Nijmegen ligt op een strategische locatie aan het spoor, want het is het begin- en eindpunt van een flink aantal lijnen richting Randstad. De bouw van een Technisch Centrum levert extra treinverkeer op.

GroenLinks vindt het beter om de problemen die zouden kunnen ontstaan door de bouw van een Technisch Centrum op te lossen. Jos Reinhoudt: “We willen dat NedTrain het maximale doet om ervoor te zorgen dat de geluidsbelasting binnen de normen blijft. We vinden dat het groen toegankelijk moet blijven voor bewoners van Bottendaal en het Willemskwartier. En we zien graag een integrale ontwikkeling van de Spoorkuil, inclusief bijvoorbeeld het Seinhuisje.”

Een motie van GroenLinks die deze randvoorwaarden vastlegt, kreeg een meerderheid in de Raad. Het college beschouwt de motie als een steun in de rug in de onderhandelingen met NedTrain.