Nijmegen pakt uitnodiging minister Schippers Leerstoel Mantelzorg op

Het Radboudumc, de Radboud Universiteit en de gemeente Nijmegen willen in afstemming met het ministerie van VWS een leerstoel ‘Mantelzorg’ instellen. Want er is nog te weinig bekend over de gevolgen die mantelzorgers ondervinden als ze ernstig zieke of chronisch beperkte familieleden of kennissen verzorgen.

 

De stad Nijmegen geeft mantelzorgers een financieel steuntje in de rug met het zogenaamde mantelzorgcompliment. Onze fractie stelde eerder dit jaar voor, om deze blijk van waardering financieel te verhogen. (LINK NAAR MOTIE BIJ ZOMERNOTA) Daarnaast financiert de gemeente het coördinatiepunt mantelzorg ondersteuning, waar mantelzorgers met hulpvragen terecht kunnen en trainingen kunnen volgen. Bert Frings, wethouder zorg Nijmegen: “Mantelzorgers zijn er in veel gedaanten. De moeder die minder gaat werken om thuis voor haar gehandicapte kind te kunnen zorgen, vraagt waarschijnlijk andere steun dan een man van 74 die voor zijn vrouw zorgt met beginnende dementie. Deze leerstoel geeft ons inzicht in wat de mantelzorgers echt nodig hebben.”

Vergrijzing en een toenemende verschuiving van zorg in het ziekenhuis naar thuis spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Dit heeft directe gevolgen voor patiënten en hun mantelzorgers, maar ook werkgevers, werknemers en zorginstellingen krijgen te maken met de effecten. Met de leerstoel Mantelzorg wil Nijmegen het brede spectrum van factoren die daarbij een rol spelen beter in beeld brengen en actief onderzoeken hoe dat beter kan. De leerstoel kan zo een bijdrage leveren aan een duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers in de toekomst.

Naast deze projecten en de ondersteuning van mantelzorgers in de stad menen het Radboudumc en het gemeentebestuur van Nijmegen dat het goed is om ook de sociaal psychische gevolgen en de fysieke en financiële belastbaarheid van mantelzorgers wetenschappelijk te onderzoeken.