Nijmegen onderzoekt GroenLinks-voorstel voor stadspas

Wethouder Tankir gaat nog één poging wagen om een stadspas in te voeren. Doel is te komen tot een systeem dat naast mensen met een laag inkomen, ook aantrekkelijk is voor andere Nijmegenaren en hen de kans geeft om te sporten of een culturele activiteit te bezoeken. Het college onderzoekt het innovatieve model voor de stadspas dat GroenLinks voorstelt.
 

Raadslid Jos Reinhoudt van GroenLinks presenteerde aan de raad een nieuw scenario voor deze stadspas. De aanpak die Reinhoudt voorstelt is gebaseerd op nieuwe technologie, is relatief flexibel en goedkoop en biedt volop ruimte voor doorontwikkeling. De overige partijen en het college vonden het scenario van GroenLinks interessant genoeg om er snel nader onderzoek naar te doen. Na de zomer is duidelijk wat de bevindingen zijn. Reinhoudt is blij met het resultaat: "De stadspas is haalbaar, maar alleen als we dat op een slimme en innovatieve manier doen. Systemen in andere steden zijn vaak al erg oud en daardoor moeilijk te kopiëren. Daarom is het goed dat het college bereid is onderzoek te doen naar mijn scenario. Dat is gewaagder dan conventionele systemen, maar het geeft Nijmegen de kans als eerste stad een stadspas nieuwe stijl te introduceren."