Nijmegen moet zich aansluiten bij Statiegeldalliantie

Nijmegen moet zich aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan de oproep van de Kinderraad om de plastic soep aan te pakken. GroenLinks zal bij de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering een motie van die strekking indienen.

De Kinderraad stelde op 21 maart 2017 voor lokaal statiegeld te gaan heffen op kleine plastic flesjes. De leerlingen van de Nijmeegse basisscholen vonden dat dit de beste manier is om de vervuiling door rondzwervend plastic afval tegen te gaan. Deze ´plastic soep´ wordt wereldwijd beschouwd als een ernstig milieuprobleem.

Jos Reinhoudt, raadslid GroenLinks: “De Kinderraad heeft een uitstekende suggestie gedaan. Zwerfafval opruimen is prima, maar het is beter om de oorzaak van de vervuiling bij de bron aan te pakken. Uit internationaal onderzoek weten we dat statiegeld de meest effectieve oplossing is, maar helaas is slaagt de verpakkingsindustrie er al jaren in om de invoering ervan te dwarsbomen. Hoe sterker de Statiegeldalliantie is, hoe beter. Daarom moet Nijmegen zich als Groene Hoofdstad van Europa bij die club aansluiten.”

Het college van burgemeester en wethouders vond lokaal statiegeld geen haalbare kaart, maar zei dat Nijmegen wel graag op andere manieren bijdraagt aan het oplossen van de vervuiling door plastic. Dat gebeurde bijvoorbeeld door het project Wijkhelden uit te breiden. In dat project wordt samen met scholen en sportclubs zwerfafval in de stad opgeruimd.

GroenLinks is met de Kinderraad van mening dat statiegeld de beste oplossing zou zijn voor het terugbrengen van de hoeveelheid verpakkingsafval. Daarom vraag de partij de gemeente zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie is oktober vorig jaar opgericht voor “bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en iedere andere organisatie die zwerfafval zat is”. Inmiddels zijn meer dan 100 Nederlandse en Vlaamse organisaties aangesloten bij deze alliantie. De Statiegeldalliantie voort een lobby voor de invoering van statiegeld op plastic verpakkingen en blik.

Andrea Meilink van de Kinderraad: “Kinderen weten heel goed wat ze willen veranderen en hebben daar creatieve ideeën over. Het gaat om hun toekomst. Daarom is het goed dat kinderen meedenken over onderwerpen waar volwassenen meestal over beslissen, zoals milieu en klimaat. Het is belangrijk dat kinderen ervaren dat er naar ze geluisterd wordt, en dat ze invloed hebben.”