Nijmegen moet blijven voorzien in bed, bad en brood

GroenLinks Nijmegen staat pal voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het compromis van PvdA en VVD waarin mensen na een aantal weken opvang alsnog op straat gezet worden is voor GroenLinks onaanvaardbaar. “Bed-bad-brood” is een grondrecht !

Niet alleen GroenLinks vindt dat iedereen in Nederland recht heeft op voedsel, medicatie en een dak boven zijn hoofd. Ook het Europees Comité voor Sociale Rechten bepaalde in november dat Nederland internationale rechten schendt door geen opvang te bieden.

Fractielid Marieke Smit: “al eerder hebben we hier als GroenLinks concrete betekenis aangegeven. In Nijmegen vinden we dat ieder mens recht heeft op bestaan en daarom zijn wij een van de eerste gemeenten die een ‘bed, bad en brood-regeling’ kent. Ongedocumenteerden in onze stad laten wij niet op straat zwerven, maar worden ’s nachts opgevangen. Dat is het minste wat we in een beschaafd land kunnen doen. Daarnaast doen we mee met het ‘shelter city’- project waarbij we tijdelijk mensen opvangen die in eigen land niet meer veilig zijn door geweld of bedreiging. Deze personen verdienen onze steun!”

Als reactie op de inhumane en onrealistische plannen van het kabinet zal vanuit de Nijmeegse gemeenteraad een motie worden ingediend om bed, bad een brood in onze stad te behouden. Het vooruitzicht is dat deze motie unaniem gesteund gaat worden. GroenLinks is trots op de sociale houding van deze raad. We zullen ons blijven inzetten voor Nijmegen als een sociale stad, waar elk mens fatsoenlijk wordt opgevangen onafhankelijk van achtergrond, afkomst of verblijfsstatus!