Nijmegen krijgt nachtwinkels

Nijmegen krijgt twee nachtwinkels, als het aan het college ligt. Die winkels moeten aan allerlei voorwaarden voldoen: er mag alleen met pin betaald worden, ze moeten aan een doorgaande weg liggen en winkeliers moeten ervoor zorgen dat het in de omgeving rustig blijft. Dit om overlast te voorkomen en de veiligheid te garanderen.
 

Bij de bespreking van dit voorstel gaf raadslid Jos Reinhoudt aan het voorstel voor nachtwinkels te steunen, maar dat er eigenlijk geen goede reden is om een maximum van twee te stellen. "Als een nachtwinkel geen overlast veroorzaakt, dan zou je hem niet moeten verbieden." De meeste andere partijen in de Raad waren het daarmee eens, maar burgemeester Hubert Bruls ziet het anders. Hij denkt dat het onmogelijk is overlast te voorkomen en zei daarom liever helemaal geen nachtwinkels te willen. Door nu eerst twee winkels toe te staan, kan Nijmegen voorzichtig wennen. Later kan het aantal winkels eventueel verhoogd worden. Komende week zet de gemeenteraad de wensen en bedenkingen van alle partijen op een rijtje. Daar wordt vervolgens een besluit over genomen in de raadsvergadering van 24 juni.