Nijmegen krijgt een stadspas

Nog voor het eind van dit jaar krijgt Nijmegen een stadspas. De ‘&pas’, zoals de werktitel is, is bedoeld als instrument voor armoedebestrijding.Met de pas kunnen mensen met een bijstandsuitkering korting krijgen in het openbaar vervoer en bijvoorbeeld bij de bibliotheek, zwembaden of sportclubs.

Het college had voor de introductie van de &pas drie scenario’s ontwikkeld, van erg eenvoudig tot zeer ambitieus. De Raad koos gisteren in grote meerderheid voor het middenscenario. Dat betekent dat de pas snel en zonder al te grote risico´s geïntroduceerd kan worden, en dat de mogelijkheden op termijn uitgebreid worden.

GroenLinks raadslid Jos Reinhoudt betoogde in de Raad dat het vooral de toekomstige mogelijkheden zijn die zo’n pas interessant maken. “Op het gebied van betaalsystemen is tegenwoordig erg veel mogelijk. Ontwikkelingen als de bitcoin, peer-to-peer betalen, regiomunten of betalen met een app op je smartphone volgen elkaar in hoog tempo op. Nijmegen kan gebruik maken van al die technieken. Het is goed om voorzichtig te beginnen met een stadspas, maar GroenLinks ziet graag dat de mogelijkheden snel uitgebreid worden. Dat is ook interessant voor de middenstand, de horeca en voor bijvoorbeeld het betalen op festivals in Nijmegen.”

Het college gaat het voorkeursscenario nu uitwerken en komt na het reces met een brief over de praktische zaken rond de invoering van de &pas.