Nijmegen geeft extra waardering aan mantelzorgers

Veel mensen in onze stad hebben een zware verantwoordelijkheid en taak om te zorgen voor iemand uit hun directe sociale omgeving. De gemeente probeert op verschillende manieren mantelzorgers bij hun zware taak te ontlasten. Ook geeft de gemeente met een mantelzorgcompliment een financiële blijk van waardering aan hen die zich inzetten voor hun directe naasten. 

Vorig jaar is dit bedrag verlaagd, maar er blijkt voldoende geld over. Gemeenteraadslid Noël Vergunst diende daarom namens GroenLinks een voorstel in om het bedrag weer te verhogen naar 200 euro per persoon. Het voorstel werd door een ruime meerderheid van de raad gesteund. GroenLinks-raadslid Vergunst: "Een mooi resultaat. We blijven zoeken naar andere manieren om mantelzorgers te ondersteunen.”