Nijmegen gastvrij voor vluchtelingen

Vluchtelingen zijn welkom in onze stad. Bijna de hele raad stemde in met de plannen van het college om de komende twee jaar meer te gaan doen voor de opvang van mensen die op vlucht zijn voor geweld, oorlog en vervolging. In Nijmegen is plaats voor alle vormen van opvang zoals de noodopvang (nu in Heumensoord, straks misschien elders), het AZC (op het Limosterrein in Oost) en de opvang voor uitgeprocedeerden (bed-bad-brood voorziening) GroenLinks is blij dat we in Nijmegen hiervoor kiezen. 

Het college zet terecht in op goede communicatie met omwonenden, om het voor iedereen veilig en leefbaar te houden. Bovendien worden er de komende jaren flink wat (tijdelijke) woningen gerealiseerd, zodat starters en andere woningenzoekenden ook een goede kans op een woning houden.

Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst riep het college op om de duizenden vrijwilligers te zien als een belangrijke partner. Toekomstplannen moeten ook met hen worden gemaakt, want vaak zijn het de vrijwilligers die precies weten wat er zich afspeelt ook kunnen zij maatwerk bieden, vooral op het gebied van integratie en soms ook huisvestiging.