Nijmegen een TTIP-vrije stad?

Over een maand is het pas duidelijk: neemt de gemeenteraad van Nijmegen officieel afstand nemen van het TTIP-verdrag tussen de EU en de VS - of niet? Een motie, ingediend door de SP en GroenLinks, die daartoe opriep kreeg deze week evenveel voor- als tegenstemmen (18-18). Dat betekent dat de motie op de volgende Politieke Avond opnieuw in stemming wordt gebracht.
 

GroenLinks is tegen het verdrag. Het TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) regelt de vrijhandel tussen de EU en de VS. Er is veel kritiek op, onder andere van Greenpeace en Milieudefensie, omdat het bedrijven veel meer mogelijkheden geeft te procederen tegen wetten en regels waar ze last van hebben, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, privacy en burgerrechten. Landelijk en in Europa heeft GroenLinks zich al eerder uitgesproken tegen het verdrag. Ziehttps://groenlinks.nl/standpunten/vrijhandelsverdrag-eu-vs. Een groep bezorgde burgers haalde in Nijmegen in korte tijd 1000 handtekeningen op tegen het verdrag; een Europese petitie werd getekend door 3,5 miljoen mensen.

Raadslid Jos Reinhoudt onderstreepte in het debat het belang dat GroenLinks hecht aan een goede bescherming van consumenten, klimaat en milieu. "We zijn een groot voorstander van internationale samenwerking op di gebieden, maar we tekenen niet blind voor het weghalen van alle handelsgrenzen. De nadelen van TTIP zijn groter dan de voordelen." Vanwege de gevolgen van dit verdrag voor de lokale samenleving, vindt GroenLinks het belangrijk zich er over uit te spreken.