Nijmegen als pilotstad voor gemeentelijke wietteelt?

Onlangs heeft het kabinet de details van het landelijk experiment wietteelt naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanaf 23 april kunnen burgemeesters zich aanmelden voor het landelijke experiment met gereguleerde wietteelt.

GroenLinks maakt zich al jaren sterk voor het reguleren van wietteelt en kreeg daarbij veel bijval van de Nijmeegse gemeenteraad. Doordat wiet legaal mag worden ingekocht wordt criminaliteit aan banden gelegd, is de kwaliteit beter controleerbaar en bestrijden we brandgevaarlijke kwekerijen. We keken dan ook vol verwachting uit naar het landelijke experiment.

 

In oktober 2018 sprak GroenLinks, door middel van schriftelijke vragen[1], wel nog bedenkingen uit over de voorwaarden die aan het experiment zijn gesteld door het kabinet. GroenLinks heeft ernstige twijfels over de haalbaarheid wanneer wordt vasthouden aan o.a. het ingezetenencriterium.

Marieke Smit: `Ik voel er weinig voor om in Nijmegen mee te werken aan een proef die bij voorbaat gedoemd is om te mislukken. GroenLinks stelt komende woensdag actuele vragen aan de burgemeester. Wij willen weten waarom we nog niet op de hoogte zijn gebracht of het college voornemens is deel te nemen aan het experiment. Ook willen wij als gemeenteraad eerst met de burgemeester in gesprek over de voorwaarden hiervan.

 

1. Is de burgemeester voornemens om Nijmegen aan te melden voor het experiment met gereguleerde wietteelt?

2. Nijmeegse coffeeshophouders geven aan dat een proef niet haalbaar is als er wordt vasthouden aan het ingezetenencriterium. In hoeverre is dit een overweging bij het aanmelden voor het experiment?

3. Welke overwegingen neemt de burgemeester verder mee in zijn beslissing hierover?

4. De gemeenteraad van Nijmegen heeft zich vaak en duidelijk uitgesproken over gereguleerde wietteelt. Op welke manier wil de burgemeester de gemeenteraad betrekken bij de keuze voor aanmelding aan het experiment?

5. De datum van 23 april komt snel dichterbij en het kabinet heeft aangegeven dan ook al snel met verkennende gesprekken te zullen beginnen[2]. Wat is de reden dat de burgemeester de gemeenteraad niet eerder heeft geconsulteerd over het deelnemen het aan experiment en welke voorwaarden de gemeenteraad daarvoor acceptabel vindt?

 

 

 

[1] Schriftelijke vragen GroenLinks inzake de voorwaarden experiment gereguleerde wietteelt. Beantwoord op 23
oktober 2018 door het college van burgemeester en wethouders

[2] Brochure rijksoverheid: spelregels experiment gesloten coffeeshopketen van april 2019. Website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2019/04/11/spelregels-...