Nijmeegse vrouwen gebruik je stem!

Op initiatief van GroenLinks Nijmegen is een grote groep vrouwelijke kandidaat politici van diverse politieke partijen in Nijmegen samen met elkaar op de foto gegaan. Met als doel een gezamenlijke oproep te doen aan alle Nijmeegse vrouwen om actief deel te nemen aan de politiek en hun stem te laten horen.

Jeanine Brummel-Ahlaloum, raadslid GroenLinks: ”We hebben dit initiatief genomen in het kader van internationale vrouwendag op 8 maart en ruim 100 jaar vrouwenkiesrecht. Het is heel belangrijk om gezamenlijk als vrouwen, ongeacht politieke kleur, de boodschap te geven dat het zo belangrijk is dat de stem van vrouwen goed doorklinkt in de lokale politiek, en dat vrouwen voldoende vertegenwoordigd moeten zijn in de gemeenteraad. Dat is helaas nog steeds niet het geval, momenteel is minder dan 1/3 van de huidige raadsleden in Nijmegen vrouw. GroenLinks is van oudsher een partij die zich sterk maakt voor gelijkheid van vrouwen. Op onze kandidatenlijst zijn vrouwen evenredig vertegenwoordigd. Ook landelijk gezien heeft GroenLinks van alle partijen de meeste vrouwen in de gemeenteraad.

Hopelijk draagt dit initiatief bij aan een groter aantal politiek actieve vrouwen en vrouwelijke raadsleden bij diverse politieke partijen in Nijmegen. Nijmeegse vrouwen kunnen daar ook zelf actief verandering in brengen, door bijvoorbeeld op 21 maart te stemmen op een vrouwelijke kandidaat.”