Nieuwjaarsspeech fractievoorzitter Pepijn Boekhorst

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Nijmegen  hield fractievoorzitter Pepijn Boekhorst een inspirerende toespraak over de ambities van GroenLinks voor nu en in de toekomst. Ook stond  hij stil bij de actualiteit van afgelopen week . Lees hier zijn speech.

Het nadeel van het schrijven van je speech op de dag zelf is dat je weinig tijd hebt. Het voordeel is dat je kunt inspelen op actuele gebeurtenissen. Ik wil het over ambities hebben. Die van afgelopen jaar, wat we daar in het komende jaar van merken en onze ambities voor verder weg. Maar niet voordat ik kort stilsta bij de actualiteit. Wat er woensdag jl. in Parijs gebeurde, heeft mij en ongetwijfeld jullie ook hard geraakt. Er valt veel over te zeggen, het te duiden, te analyseren. Dat mogen anderen doen. Wat wij als GroenLinksers moeten doen is vooral iets anders. Wij moeten zorgen dat we hier in onze mooie stad, met elkaar verbonden blijven. De bijeenkomst gisterenavond op Plein ’44 heeft mij ook hard geraakt. Maar dan met T. Recht in het hart. Overweldigend om te zien dat zoveel Nijmegenaren hun respect toonden voor de slachtoffers. En respect voor waarden van onze samenleving: dat je de veiligheid en vrijheid hebt om te zeggen wat je wilt en te zijn wie je bent. Ik hoop oprecht dat we dat gevoel van saamhorigheid kunnen vasthouden en dat dat ons antwoord is op geweld en extremistische ideeën. Laat 2015 het jaar van verbondenheid en vrede worden, zoals de vertegenwoordigers van vele geloven uit onze stad verklaarden in een mooie bijeenkomst in december. Er is reden genoeg om hoop te hebben. Het aantal vrijwilligers in onze stad is groot. Veel mensen zijn bereid om naar elkaar om te kijken. Onze wethouder Bert Frings ontving de afgelopen maand twee handgeschreven brieven. Hij vertelde er laatst zichtbaar geroerd over. Twee echtparen schreven hem dat zij hun woning en hun geld wilden inzetten voor ongedocumenteerde asielzoekers. Zij zorgen er nu voor dat mensen perspectief krijgen op een goed en menswaardig bestaan. Nijmegenaren om trots op te zijn, wat mij betreft.

Ik heb de hoop dat 2015 een goed jaar voor Nijmegen wordt.  Samenwerken aan een mooie stad, was de slogan van onze geslaagde verkiezingscampagne.  Wat bruiste het in onze partij, wat hadden we een mooi campagnepand en wat was de uitslag boven verwachting goed. Er ligt een mooi coalitie-akkoord gesloten met onze collega’s van SP, PvdA en Nijmeegse Fractie. De ambities staan op papier, het team van wethouders heeft hard gewerkt om de dossiers eigen te maken en beleid in de steigers te zetten, de begroting is vastgesteld, de fractie is op elkaar ingespeeld en bruist van de ideeën. Wie binnenkort de Gelderlander openslaat, leest het plan van Lisa en April om aan de slag te gaan met het basisinkomen. Noël en Marieke werken aan legale wietteelt in onze stad om zo criminaliteit tegen te gaan. Cilia wil jongeren meer betrekken bij de politiek. Jos zet zich in voor de nieuwe (deel)economie. Kammi en Bram organiseren wijkbezoeken en spreken tientallen Nijmegenaren. Pepijn Oomen verzet zich tegen achterkamertjes bij de regionale samenwerking. Als gemeente gaan we het komend jaar aan de slag met de keukentafelgesprekken om te kijken welke zorg iemand nodig heeft. We starten met een nieuwe vorm van dagbesteding voor ouderen en regelen het vervoer anders. We maken samen met de stad plannen om groen toe te voegen in wijken en langs straten. En gaan investeren in Dukenburg, de fiets, schuldhulpverlening en mensen aan het werk helpen. Keuzes die we als coalitie en als GroenLinks overtuigd hebben gemaakt en die we gaan uitvoeren. We investeren in mensen! Onze wethouders en raadsleden komen als het goed is minder op het stadhuis, van de beleidssteigers af en gaan samen met Nijmegenaren aan de slag. Ik zei het u, ik geloof echt dat 2015 een mooi jaar kan worden.

Verder in de toekomst kijken is erg lastig. Maar over de toekomst nadenken moeten we blijven doen. Laatst zei iemand dat 2015 even ver van 2000 afligt als van 2030. Dat klopt feitelijk natuurlijk. Maar gevoelsmatig klinkt 2030 veel verder weg. Toch moeten we daar meer en beter over nadenken. Juist een idealistische, toekomstminnende  partij als GroenLinks moet het denken niet schuwen.  

GroenLinks moet blijven nadenken, vechten, prikkelen, discussiëren, besluiten dat het anders moet.

We schuwen de radicale verandering niet. Hoe gaan we om met het feit dat het inwonersaantal over 15 jaar veel minder groeit en wat betekent dit voor de woningbouw in de Waalsprong nu. Wat doen we met het mobiliteitsvraagstuk en wat betekent dit voor drukke verkeerswegen in de stad of de plaats van elektrisch rijden in onze stad? Hoe krijgen we mensen duurzaam aan het werk en wat betekent dat voor onze regeltjes en controles van mensen met een uitkering? Hoe functioneert de Waalkade straks als er een nieuw stadseiland is? Vragen die verder gaan dan vandaag en morgen. Laten we het onszelf gunnen om daarover na te denken met elkaar. Ik heb de ambitie om die antwoorden te gaan formuleren.

En dan gaat het ook over onze partij. Wat is de rol van een politieke partij nog? Hoe kunnen wij als GroenLinks beter aansluiting vinden bij mensen in de stad, hoe kunnen we ideeën en standpunten tijdig ophalen en vertalen naar besluiten die we in de raadszaal nemen? Ook dat zijn wezenlijke maar ook ingewikkelde vragen. Wat zeker helpt is een groot arsenaal aan actieve en betrokken leden. Voor een vitale politieke partij zijn leden onontbeerlijk. Meer leden betekent meer talent, meer inbreng en inzet. Ik wil daarom samen met jullie het komende jaar de trend ombuigen: van consolidatie in ledental naar groei. Binnenkort zullen we ook op jou een beroep doen om te helpen het ledental te vergroten. Met zijn allen kunnen we onze groene en linkse beweging groter maken!

Onze partij heeft ambities, u heeft ze gehoord. Onze partij staat open voor mensen die willen werken een mooier Nijmegen. Voor vandaag, voor morgen en ook voor 2030. Laten we daar met elkaar vanavond op proosten. Ik wens jullie allen een goed nieuwjaar.