Er is een transitie nodig naar een samenleving waarbij de grenzen van het sociaal fundament én het ecologisch plafond in acht genomen worden, zo bepleit Kate Raworth in haar ‘Donut-economie’. Een ding is zeker: we hebben een nieuwe manier van denken nodig over economie. En wel nu.

 
Denken…

De Denktank Nieuwe Economie leest en bespreekt boeken van vooraanstaande denkers over een nieuwe economie. Het gaat om open luisteren en spreken in dialoog, niet om overtuigen. Deze werkwijze helpt de deelnemers om hun politieke denkkader verder te ontwikkelen: analyseren van oorzaken, mechanismen, effecten en het verkennen van nieuwe oplossingsrichtingen en de waarden die daarbij van belang zijn.
Deelnemers geven aan dat het samen lezen en bespreken een belangrijke meerwaarde heeft voor de manier waarop ze opereren binnen studie, werk en (politieke) gesprekken en debatten.

 

… en dan!

Regelmatig leeft bij een aantal deelnemers de behoefte om een vervolg te geven aan een gelezen boeken. Zo hebben we na de bespreking van het boek van Kate Raworth een online bijeenkomst georganiseerd met mensen – ook politici! - in Amsterdam die de 'donut-economie' in hun gemeente daadwerkelijk vorm willen geven. 

Het volgende boek - ‘Er is wél een alternatief’ - bespreken we op 11 december 2023!

Het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks publiceerde onlangs het boek 'Er is wél een Alternatief'. Wij hebben afgesproken het te gaan lezen. Er werkten ongeveer 20 deskundigen mee aan het boek. Een hoofdstuk per onderwerp: zorg, onderwijs, journalistiek, geld, etc. We bespreken het boek op 11 december. Doe mee als je wil!

De ‘Postkapitalisme Karavaan’

Het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks organiseert debatavonden met sprekers uit het boek ‘Er is wél een alternatief’.  Deze tour heet 'de Postkapitalisme Karavaan’ en komt op 30 januari naar LUX in Nijmegen.
We kunnen alvast melden dat het dan vooral over de hoofdstukken 1 en 9 gaat, en van die twee hoofdstukken hebben we ook een samenvatting bijgevoegd (zie onderaan deze pagina).
 
Wij houden je via de nieuwsbrief en de website van GroenLinks Nijmegen op de hoogte van de plannen voor 30 januari!

Gelezen boeken
De leesgroep 'Denktank Nieuwe Economie' heeft al een aantal boeken over klimaatverandering - en over de beleidsveranderingen die daarvoor nodig zijn - gelezen en besproken. Van enkele daarvan hebben wij een samenvatting gemaakt. Handig voor mensen die aan willen haken bij de leesgroep, of die snel op de hoogte willen raken van 'het gesprek'.

Lees en denk mee!

Wil je eenmalig of vaker deelnemen aan de activiteiten van de Denktank? Stuur dan een mail!
 
Je bent van harte welkom!