Motie: opnieuw sneller naar Kleve

In de stadsbegroting wordt veel gesproken over Arnhem, de stad waar Nijmegen mee samenwerkt op bijvoorbeeld sociaal-economisch terrein. Dat terwijl Kleve (DL) een stad die ongeveer even dichtbij ligt, nauwelijks wordt genoemd. Regelmatig maakt GroenLinks zich hard voor maatregelen die bijdragen aan betere mobiliteit, ook over de grens heen. Immers, zonder goed openbaar vervoer wordt samenwerking bemoeilijkt. Terwijl er veel kansen liggen op het gebied van werk en het voor winkeliers aantrekkelijk is wanneer meer Duitsers onze binnenstad bezoeken. Raadslid Pepijn Oomen: "In 2012 werd mijn amendement 'sneller naar Kleve' raadsbreed gesteund, maar helaas is er concreet nog weinig van de grond gekomen. Daarom heb ik dit amendement geactualiseerd en 'opnieuw sneller naar Kleve' genoemd'. In dit amendement vragen we om op korte termijn een betere busverbinding te realiseren." 

Oomen vervolgt: "De bus naar Kleve gaat nu slechts eens per uur. Op zondag zelfs slechts eens per twee uur. Dat stimuleert mensen niet bepaald de grens over te steken." Op langere termijn wil GroenLinks dat de spoorlijn wordt gereactiveerd. Omdat Nijmegen dit niet alleen kan wordt in de motie een gezamenlijke inspanning met omliggende gemeenten gevraagd. Pepijn Oomen: “De motie is alweer raadsbreed gesteund. Dus we verwachten dat het college snel aan de slag gaat."