Motie: Naar een veiliger en mooier stationsplein

Afgelopen voorjaar heeft GroenLinks met bewoners en andere betrokkenen en 'aan tafel met'-sessie gehouden over het stationsplein. Hier bleek dat er veel concrete ideeën waren om het stationsplein veiliger en mooier te maken. Samen met deze betrokkenen heeft GroenLinks een artikel in De Gelderlander gezet, waarin werd opgeroepen om het plein snel veiliger te maken door middel van een aantal relatief eenvoudige ingrepen. 

Recent was er goed nieuws: de westzijde van het Centraal Station in Nijmegen wordt grondig vernieuwd, en er komt een extra spoor bij. In de stadsbegroting staat ook beschreven dat een aantal straten, zoals de looproute Station - Plein 1944 wordt opgeknapt. Raadslid Lisa Westerveld: “Beide projecten waar we volledig achter staan. Het viel ons alleen op dat er in de stadsbegroting weinig stond over het stationsplein. Terwijl de verkeersveiligheid daar nog steeds te wensen overlaat. zijn met de gemeente in gesprek over verbetermaatregelen, maar weten ook niet wat de plannen precies zijn.” 
GroenLinks diende daarom een motie in waarin het college wordt opgeroepen begin 2015 een voorstel te doen zodat er meer duidelijkheid komt over de stand van zaken en de manier waarop zowel omwonenden als de gemeenteraad worden betrokken. De motie kreeg brede steun, alleen D66 en Gewoon Nijmegen stemden tegen.