Met zichtbaar maken artikel 1 van de Grondwet vraagt GroenLinks aandacht voor gelijke behandeling van iedereen

De laatste jaren voelen steeds meer mensen zich bedreigd vanwege hun afkomst of overtuiging. Artikel 1 van de Grondwet moet ervoor zorgen dat iedereen in Nederland gelijk behandeld wordt: Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

Daarom zal vanaf vrijdag 27 januari Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar zijn in het stadhuis. De bedoeling is dat de tekst van het artikel wordt aangebracht in de hal van het stadhuis. GroenLinks raadslid Cilia Daemen heeft daartoe het initiatief genomen: “het stadhuis heeft een publieksfunctie en wij willen Artikel 1 graag op deze plek prominent in beeld brengen zodat iedereen herinnerd wordt aan het uitgangspunt dat alle Nijmegenaren een gelijke behandeling horen te krijgen.”

Op vrijdag 27 januari vindt ook de 20e Ien Dales lezing plaats. Een feestelijke onthulling van de tekst van Artikel 1 in het stadhuis past bij de Ien Dales lezing, omdat de lezing is genoemd naar de oud-burgemeester van Nijmegen die zich sterk maakte voor anti-discriminatiemaatregelen en wetgeving. Het zichtbaar maken van Artikel 1 in het stadhuis is tevens een steun in de rug voor diverse Nijmeegse bewoners, organisaties en initiatieven die zich inzetten voor gelijke behandeling van alle Nijmegenaren.

De gemeenteraad van Nijmegen bespreekt dit initiatiefvoorstel tijdens een kamerronde op 14 december en neemt een besluit op 21 december tijdens de Politieke Avond.