Meer dan regels

Raadslid Cilia Daemen voerde het woord over de wijziging prostitutiehoofdstuk APV (Algemeen Plaatselijke Verordening). Samen met de stadspartij DNF en de PvdA was ze de afgelopen weken in gesprek gegaan met sekswerkers en met maatschappelijk werkers die een rol hebben in de zorg voor hen. Daemen: “we vinden het jammer dat sekswerkers niet nadrukkelijker zijn betrokken bij de totstandkoming van het beleid. 

Betrokkenheid biedt ook betere mogelijkheden om sekswerkers over hun rechten te informeren, hun klachten serieus te onderzoeken en misstanden adequaat aan de kaak te stellen.” Prostitutie van alle tijden is en zal niet zomaar verdwijnen. GroenLinks vindt dat gezonde en veilige omstandigheden voor sekswerkers het uitgangspunt moeten zijn. We willen voor een precair onderwerp als dit naast wet- en regelgeving goed ook  de zorg goed organiseren.

Daarom diende Cilia Daemen een motie in met als doel om sekswerkers in de positie te brengen om zelfstandig en zonder tussenkomst van een exploitant aan de slag te gaan, te zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden en zicht te houden op jonge sekswerkers als straks de minimumleeftijd wordt opgehoogd. Met brede steun in de gemeenteraad lukte dit gelukkig.