foto R.Hoeksema
Foto R.Hoeksema

Maak Nijmegen toegankelijk voor iedereen

Tijdens de Nationale Week van de Toegankelijkheid vraagt GroenLinks aandacht voor een toegankelijke en inclusieve samenleving. April Ranshuijsen: ‘Wij willen dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk is en ook dat mensen regie over hun eigen leven kunnen voeren. Zo kan iedere inwoner gelijkwaardig meedoen in de samenleving. 

Het gaat hierbij ook over wonen, werk, onderwijs, zorg, mobiliteit, inkomen en vrije tijd. Meedoen in alle aspecten van het dagelijkse leven.’

Nederland heeft zich op 12 april jl. verbonden aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (psychisch, fysiek, verstandelijk of zintuiglijk). GroenLinks dient volgende week een motie in waarin ze het college van Burgemeester en Wethouders vraagt te onderzoeken hoe in álle beleidsterreinen uitvoering wordt gegeven aan dit verdrag.

Ook wil GroenLinks de gemeente uitdagen in 2018 mee te dingen naar de Europese prijs voor meest toegankelijk stad. Ranshuijsen: ‘Situaties zoals op plein 1944 waar vorig jaar nog baby’s uit kinderwagens werden gelanceerd en het oversteken van het plein voor mensen met een rollator of rolstoel een ware survivaltocht was zijn na het opnieuw leggen van de stenen gelukkig opgelost. Echter, er is nog steeds veel te verbeteren aan toegankelijkheid van op- en afritten, looproutes en toegang tot horecagelegenheden.’