WA & Bert

Koning brengt bezoek aan gezondheidscentrum Thermion

Zijne Majesteit de Koning bracht vandaag een werkbezoek aan gezondheidscentrum Thermion in Nijmegen. Hier vonden gesprekken plaats met mensen die werken in de thuiszorg of in hun werk nauw betrokken zijn bij de transitie in de thuiszorg; als wijkverpleegkundige, buurtteammedewerker, huisarts, thuiszorgmedewerker, zorgaanbieder, zorgverzekeraar of bij de gemeente. Wethouder Bert Frings (Zorg & Welzijn) was gespreksleider en samen met huisarts Henk Schers gastheer.

Thema van het eerste gesprek was de veranderingen in de zorg, die per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd. Bij de transitie in de thuiszorg gaat het om de uitvoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarbij gemeenten een grotere verantwoordelijkheid krijgen. Het streven is er op gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ook als ze tijdelijk of structureel hulp en ondersteuning nodig hebben. Gezondheidscentrum Thermion geeft een nieuwe kijk op het geven van zorg en welzijn aan bewoners van stadsdeel Noord.

Het Sociaal Wijkteam speelt een centrale rol in de zorgstructuur in het stadsdeel. Het tweede gesprek vond dan ook plaats met de leden van het Sociaal Wijkteam. Het team is ruim een jaar actief en bestaat uit medewerkers van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, zoals de wijkverpleegkundige, opbouwwerker, maatschappelijk werker, WMO-consulent en ouderenadviseur. Samen met bewoners en professionals in de wijk zoekt het Sociaal Wijkteam naar praktische oplossingen voor vragen en problemen rond ziekte en beperking, zelfstandig wonen en voorzieningen.

Tot slot bracht de Koning een bezoek aan een chronisch zieke bewoner uit Nijmegen die gebruik maakt van en ervaring heeft met de nieuwe zorgaanpak.

Voor de Nieuwjaarsontvangst van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in januari 2016 worden, naast de enkele honderden gasten die de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen, dit jaar ook specifiek mensen genodigd die werken in de thuiszorg of in hun werk betrokken zijn bij de transitie in de thuiszorg.