Kiezen voor een groene, gezonde en sociale stad bij de begroting

Vandaag behandelt de fractie de Stadsbegroting 2019! We dienen een aantal moties in: we houden de Meedoenregeling in stand, gaan verder vergroenen, er komen meer watertappunten en minder zwerfafval. Ook houden we de premie op de Collectief Aanvullende Zorgverzekering laag.

Fractievoorzitter April Ranshuijsen vertelt in de raad over onze keuzes:

Voorzitter,

 

Als ik door Nijmegen fiets dan valt mij elke keer weer op hoe bijzonder en mooi Nijmegen is. Ik neem jullie even mee:

 

De spiegelwaal, het eiland Veur Lent en de Nijmeegse Warande, het is daar heerlijk om even uit te waaien, te wandelen of over het water te staren en al je gedachten even tot rust te brengen. Gewoon genieten van hoe mooi het daar is. En op dagen dat er culturele of sportieve activiteiten worden georganiseerd is het een leuke plek om even met een paar mensen naar toe te gaan, sfeer te proeven en een heerlijk drankje te drinken.

 

Vanaf de Spiegelwaal ben je binnen een paar minuten aan de overkant in de Binnenstad. GroenLinks is blij dat dat er het afgelopen jaar al een start is gemaakt met vergroening en autoluw maken van de binnenstad. Als je je nu door al opgeknapte straten verplaatst geeft dit een veel prettiger en veiliger gevoel dan voorheen. Gelukkig pakt het college door en gaat ook in 2019 verder met het opknappen van de binnenstad, het opknappen van het Valkhof en Nijmegen krijgt een gezellige en groene Burchtstraat waar mensen straks kunnen lopen zonder steeds op hun hoede te hoeven zijn om niet door een grote stadsbus te worden overreden.

 

GroenLinks ziet ook uit naar de vernieuwde en groene Waalkade. De andere kant van de stad waar je van het water en uitzicht op de waalstranden kan genieten. Helaas hebben ook wij Nijmegen te maken met de steeds groter wordende plastic soup, plastic zwerfaval dat onze Waalstranden en rivier vervuilt. En wat niet uit het water wordt gehaald drijft met de stroom mee naar zee om daar verdere schade aan het kostbare waterleven aan te richten. De plastic soup moet worden gestopt, simpelweg omdat het een van de grootste bedreigen is, eerst voor het leven onder water maar daarmee ook uiteindelijk voor het leven boven water. GroenLinks dient daarom de motie ‘Rivierzwerfafval het opruimen én onderzoeken waard’ in waarmee wij het college oproepen om aan te sluiten bij het programma ‘Waaljutters’ van het IVN.

 

En als we het dan toch over water en plastic afval hebben:

 

Wij dienen ook de motie ‘Gezond aan de tap’ in waarmee we college oproepen om het plaatsen van watertappunten mee te nemen in de afweging bij groot onderhoud langs populaire wandel, sport en fietsroutes. Op deze manier stimuleren we het drinken van water en voorkomen we dat er overal wegwerpflesjes in onze mooie natuur terechtkomt.

 

Ook in de binnenstad hebben we het Valkhofkwartier dat wordt aangepakt en opgeknapt, het is goed dat ook dit college het belang ziet van investeren en het op peil houden van cultuur in Nijmegen. We willen het college nog expliciet meegeven dat GroenLinks het belangrijk vindt dat kunst & cultuur voor iedereen op een laagdrempelige manier toegankelijk moet zijn en betaalbaar voor mensen die het financieel niet breed hebben.

 

En dat geldt natuurlijk ook voor sport en recreatie. Want juist als je langdurig amper kan rondkomen en daar veel zorgen en stress van hebt is het extra belangrijk dat je wel kunt blijven genieten van muziek maken, je favoriete sport beoefenen of het ontwikkelen van je creatieve talenten. We weten allemaal dat dit belangrijke dingen zijn in het leven die juist als het moeilijk gaat net even dat stukje positieve energie, zelfvertrouwen en sociale contacten geven die je verder helpen. Daarom dient GroenLinks, mede namens de SP en D66, het amendement ‘Alle Nijmegenaren moeten mee kunnen blijven doen!’ in. Daarmee kiezen wij ervoor dat de mensen met de minste financiële mogelijkheden naar hun activiteiten kunnen blijven gaan.

 

En om daar te komen is het natuurlijk ook handig om vervoer te hebben. Gelukkig hebben we in Nijmegen als Fietsstad van Nederland hele goede fietspaden en duurzaam openbaar vervoer. Om te zorgen dat het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft kiest GroenLinks ervoor om het huidige busabonnement voor 65+’ers om te buigen naar een betaalbaar busabonnement voor mensen die een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. We zijn blij dat het college hier ook voor heeft gekozen in de begroting.

 

Het mooie aan Nijmegen is dat je snel van de binnenstad in een ander deel van Nijmegen kan komen om daar vervolgens weer begroet te worden door het vele groen langs het MaasWaalkanaal en in het stadsdeel Dukenburg. GroenLinks is blij dat het college het voor elkaar heeft gekregen om zowel vanuit het Rijk als de Provincie een bijdrage te krijgen om met de stadsvernieuwing voor Dukenburg aan de slag te kunnen gaan. Op deze manier werken we niet alleen aan schone energie, maar ook aan een prettige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving waar jong en oud graag wonen.

 

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen prettig en betaalbaar kan wonen in onze stad. Daarom zijn we blij dat we ook meer sociale en middeldure huurwoningen gaan bouwen in Nijmegen. Fijn dat het college de Huurteams extra financiële ondersteuning geeft zodat zij door kunnen blijven gaan met het helpen van huurders die door verhuurders onjuist behandeld worden. Dat maakt wonen voor iedereen prettiger.

 

Wat ook nodig is om prettig te wonen en leven zijn goede voorzieningen en ondersteuning voor zorg en welzijn. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om passende hulpmiddelen en ondersteuning te krijgen. Het is essentieel om als mens volwaardig en gelijkwaardig deel te kunnen nemen. Om je zelfstandigheid en onafhankelijkheid zo lang mogelijk te handhaven. En dat is precies wat ik nu in Nijmegen steeds meer zie gebeuren.

 

Ik hoor steeds vaker van mensen dat ze in hun wijk gebruik maken van het STIP. Dat ze voor het eerst bij het STIP in hun wijkcentrum binnen liepen om bijvoorbeeld te checken hoe ze een traplift of een andere voorziening moeten aanvragen en dat ze verrast waren door de leuke en interessante activiteiten die in het wijkcentrum worden georganiseerd. Ze raakten aan de praat, probeerden een keer wat uit en hebben er nieuwe contacten of zelf een compleet nieuwe hobby aan over gehouden. Het is mooi om te zien dat de omslag die we wilden maken naar meer op wijk- en gemeenschapsniveau werken en toegankelijke hulp merkbaar wordt.

 

GroenLinks is blij dat het toevoegen van financiële expertise en ervaringsdeskundigen in elke wijk nu ook echt gaat gebeuren. Mensen kunnen hierdoor snel en laagdrempelig hulp krijgen waardoor je onnodige grote financiële problemen voorkomt. Het is daarom ook belangrijk dat we blijven inzetten op vroeg signalering van schulden, betalingsregelingen met verzekeraars en het voortzetten van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering. Daarover zal mijn collega van de SP straks een amendement indienen.

 

Prettig wonen en leven vraagt dus om veel verschillende aspecten en dat is de uitdaging die Nijmegen heeft voor de komende jaren. Om te zorgen dat Nijmegen een veerkrachtige en aantrekkelijke stad is en blijft voor iedereen, ook op de lange termijn. Dat mensen werk kunnen vinden in een stad waar ze graag willen wonen. Daarom is het belangrijk dat we zowel extra geld inzetten áls op een andere manier gaan samenwerken met bedrijven, onderwijs en gemeente om de kans die er liggen te benutten.

 

Nijmegen heeft enorm veel potentieel. We doen al super veel goed. Het is niet voor niets dat we onlangs samen met Arnhem nog zijn uitgeroepen tot de beste circulaire regio van Nederland, Fietsstad van Nederland en natuurlijk Nijmegen als Europese Groene Hoofdstad. Het zijn erkenningen die aangeven dat we hier goed bezig en dat dit wordt gezien. Niet alleen lokaal, maar ook regionaal, landelijk en zelfs internationaal. En daar mogen we met z’n alleen best trots op zijn. Samenwerken met de hele stad: met bewoners, bedrijven, de campus en vele organisaties om van Nijmegen een echte duurzame stad te maken, dat is de kracht van Nijmegen.

 

Het is echt bijzonder hoeveel betrokken en initiatiefrijke Nijmegenaren er zijn. Het succes van de Green Capital Challenges, de steeds grote worden stroom aan duurzame ideeën die op straat of wijkniveau ontstaan en de toenemende bereidheid van ondernemers om mee te doen laat zien hoeveel mensen betrokken zijn.

 

We gaan er vanuit dat het college ook na 2018 samen met bewoners en ondernemers blijft optrekken, maar ik zeg het toch nog maar even expliciet: zorg dat je het contact met deze mensen warm en goed houdt. Het is de betrokkenheid van mensen zelf die uiteindelijk het draagvlak creëren voor de grote veranderingen die nodig zijn om van Nijmegen een echt groene en duurzame stad te maken.

 

En om daar alvast weer een beetje bij te helpen dienen wij tot slot, samen met D66, de motie ‘kleine bossen, grote impact’ in. Waarin wij het college oproepen om in stadsdelen waar weinig groen aanwezig is samen met bewoners te kijken waar ruimte is voor de zogenoemde Tiny Forests.

 

GroenLinks kiest voor een groene, gezonde en sociale stad.

 

Dank u wel Voorzitter.