Kansen voor verduurzaming sportverenigingen en een lagere energierekening

We zijn op de goede weg bij het verduurzamen van sportaccomodaties. Dat stelt raadslid Lisa Westerveld, die schriftelijke vragen stelde over het thema. GroenLinks wilde weten wat de gemeente heeft ondernomen om sportverenigingen verder te verduurzamen en of er actief beleid wordt gevoerd op dit gebied.

“De kansen voor het verduurzamen liggen voor Nijmeegse sportverenigingen voor het oprapen’ aldus Lisa ‘daarbij kunnen zij ook nog eens flink wat geld te besparen. Bij veel sportverenigingen wordt namelijk 10-20% uit de begroting besteedt aan de energierekening.”

Uit recente cijfers van de gemeente Nijmegen bleek dat zo’n 40 % van de Nijmeegse sportverenigingen er financieel niet goed voorstaat. Het verduurzamen levert de vereniging de geld op. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Bijkomstig voordeel is dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 1 september een nieuwe subsidieregeling[1] publiceerde. Met deze regeling wil het ministerie sportverenigingen stimuleren duurzamer en energiezuiniger te worden. Subsidie kan worden aangevraagd voor onder meer LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Daarnaast kunnen sportverenigingen een borgstelling krijgen voor een lening waarmee zij de investering kunnen doen.

Uit de reactie van het college blijkt dat sportverenigingen een brief hebben gekregen over de regeling met informatie over de subsidieregeling en de stimuleringslening.

Bovendien kunnen sportverenigingen kosteloos geholpen worden wanneer zij een aanvraag willen indienen. Op de vraag van GroenLinks of de gemeente bereid is een informatiebijeenkomst over dit thema te organiseren, stelt het college bereid te zijn die te organiseren als er behoefte is.

Lisa Westerveld: “Bij deze een oproep aan besturen van Nijmeegse sportclubs: meld het vooral als je club aan de slag wil met duurzaamheid én een lagere energierekening. Nijmegen zet goede stappen in de ambitie om in 2045 energieneutraal te zijn. Laten we hopen dat de sportverenigingen deze uitgestoken hand aangrijpen.”