KAN-kaartje niet gered

De afgelopen weken is Pepijn Oomen druk bezig geweest met het lobbyen voor behoud van het KAN-kaartje. In de stadsregioraad van gisteren is deze lobbypoging helaas gestrand.

Op 9 september stemde het College van Bestuur van de stadsregio in met het voornemen van Connexxion om Nijmegens populairste buskaartje, het KAN-kaartje, af te schaffen. Het bestuur ging er daarbij vanuit dat er op de OV-chipkaart een goed alternatief was. Daar was GroenLinks en de meerderheid in de gemeenteraad het niet met het college over eens. Immers, het KAN-kaartje geeft een hogere korting dan de korting op de chipkaart, het KAN-kaartje kan gebruikt worden door meerdere mensen (bijvoorbeeld moeders met kinderen) en het KAN-kaartje is een ultiem gemakskaartje: je loopt de bus in en je kunt ‘m kopen – geen voorbereidende handeling aan nodig, in tegenstelling tot de Chipkaart.

Daarom schreef Pepijn Oomen een motie om in te dienen in de stadsregioraad op 28 oktober. Net op tijd vóór afschaffing van het kaartje. Pepijn zocht en kreeg veel aansluiting met de media. Vooral De Gelderlander schonk veel publiciteit aan de kwestie, zodat ook lokale gemeenteraden hun vertegenwoordigers goed onder druk konden zetten om met de motie in te stemmen. De gemeenten Arnhem, Lingewaard, Beuningen, Wijchen, Heumen en Millingen (samen met Nijmegen goed voor een ruime meerderheid in de regioraad) werden op pad gestuurd met de opdracht de motie te steunen.

Gedurende de vergadering op de 28e oktober keerde dit beeld. Voorzitter Jaap Modder meldde dat het college van bestuur van de regio weliswaar ingestemd had met het afschaffen van het kaartje, maar dat het er geen enkele zeggenschap over had, en dat het voor hem onmogelijk was het kaartje alsnog te redden. Wel zegde hij onder druk van de Nijmeegse delegatie toe, dat hij zich zou inspannen om met Connexxion te regelen dat er een betere kortingssystematiek op de OV-chipkaarten gerealiseerd zal worden, waardoor de chipkaart een volwaardiger alternatief van het KAN-kaartje kan zijn. Ook zegde hij toe iets te gaan doen aan de absurde prijsstijgingen waar vooral de inwoners in de dorpen rondom Nijmegen mee te maken krijgen.

Dit was niet voldoende voor Oomen: Nijmegen bleef ervoor pleiten het KAN-kaartje in stand te houden, in ieder geval tot het volwaardige OV-chip alternatief geregeld was. Modder meldde daarop dat zijn toezeggingen minder hard zouden zijn indien de motie toch ter stemming zou worden gebracht. Hierop ontstond grote druk op de delegatie om de motie in te trekken, waaraan uiteindelijk toegegeven werd: het was inmiddels duidelijk dat de motie het niet meer zou halen.

Het KAN-kaartje verdwijnt dus toch. De winst van het traject is dat de onderhandelingen alsnog worden geopend om een beter alternatief te creëren.