jongerenwerk

Jongerenwerk: de procesregisseur moet blijven

Actueel in de gemeenteraad: in Dukenburg en Hatert draaide een proef met een procesregisseur voor jongeren. Uit de evaluatie van deze pilot procesregie jongerenwerk rollen interessante leerpunten.

Cilia Daemen houdt zich voor GroenLinks bezig met jongerenwerk en is erg te spreken over de resultaten van de pilot. Cilia: “Zo’n procesregisseur heeft ervaring als jongerenwerker en verbindt in de wijk partijen die werken met jongeren, zoals sportclub, school en wijkagent. En dat werkt. De buurtinitiatieven hebben regelmatig overleg en dan blijkt bijvoorbeeld dat meerdere partijen met eenzelfde gezin bezig zijn maar nog niet samenwerken. Of twee activiteiten kunnen bij elkaar aanhaken omdat ze dezelfde doelgroep hebben. Door de pilot hebben professionals in de wijk beter samengewerkt.”

 

Tegenstrijdig

Daemen vindt dat de procesregisseur moet blijven, en dat de gemeente de regie op verschillende jeugdthema’s beter moet oppakken. Het schort nogal eens aan afstemming tussen de interne afdelingen en wethouders. “De gemeente stuurt vanuit verschillende beleidsterreinen, en dan krijg je als wijkregisseur zowel op veiligheid opdrachten als op preventie en talentontwikkeling. Naar wie moet je dan luisteren? En waarvoor kies je?

Die kaders moet de gemeente stellen, met een brede jeugdagenda per wijk. Het zou bijv. goed zijn als er een ambtenaar komt die het jeugdbeleid van afdelingen aan elkaar knoopt.

Stuur op wie wat doet en op het naleven van samenwerkingsafspraken. Dan kan de procesregisseur daarmee in het veld aan de slag.”

 

Flexibel

Uit het debat met de andere fracties blijkt dat er steun is om procesregisseur aan te houden, en ook voor een andere wens van GroenLinks: een bijbehorend flexibel budget. De huidige vaststaande subsidieafspraken geven weinig prikkels voor vernieuwing en samenwerking. GroenLinks ziet liever dat de jongerenregisseur een financieel mandaat krijgt, zodat die vlot budget kan schuiven naar buurtinitiatieven die goed werken.

 

Overlast

De oorspronkelijke aanleiding voor de pilot was dat gemeenten het moeilijk vinden om de beperkte middelen voor jongerenwerk goed in te zetten. Al gauw gaat het meeste geld  naar het bestrijden van overlast en delven welzijnsmaatregelen zoals preventie het onderspit. Een regisseur in het veld, heldere aansturing en een flexibel budget moeten helpen om daar een eind aan te maken.