Huishoudelijk Hulp geregeld

Het faillissement van thuiszorgorganisatie TSN heeft in Nijmegen niet tot problemen geleid. Voorafgaand aan de definitieve datum was er al overeenstemming met andere aanbieders van thuiszorg, dat een nieuw bedrijf de activiteiten zou mogen overnemen.Acteon Thuiszorg gaat dit in onze stad doen. Dit nieuwe bedrijf is werkzaam in Oost Noord-Brabant en de regio Nijmegen.

Het bedrijf bestaat uit oud-medewerkers van TSN, die meegaan in het nieuwe bedrijf van de voormalige regio-manager Oost van TSN. De medewerkers houden hun volledige rechtspositie en loon. De cliënten kunnen met hun vaste, vertrouwde, hulp mee naar het nieuwe bedrijf. Maar zij kunnen ook kiezen voor een andere aanbieder. Omdat alles al van tevoren in de steigers stond, is de afwikkeling van het faillissement van TSN in Nijmegen min of meer geruisloos verlopen. Een groot compliment waard voor onze zorgwethouder Bert Frings.

Inmiddels zijn er ook nieuwe afspraken gemaakt over het werk van de thuiszorg. Uitgangspunt voor alle nieuwe contracten: we gaan in overleg met de cliënt voor een schoon en net huis. Wethouder Frings: “Het draait in de thuiszorg om mensen. Niet om cijfers. Daarom stoppen we met de stopwatchzorg en luisteren we nog beter naar de wensen die cliënten hebben.”