De helft van de Nederlanders maakt het wel eens mee: je zet het raam open en even later ruikt het hele huis naar rook. Of je fietst door de stad en ineens kom je in een rookwalm terecht. Deze rook is vaak het gevolg van onzorgvuldige houtstook. Als hout niet op een goede manier gestookt wordt komen er vele giftige stoffen vrij, die zorgen voor geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Als gevolg daarvan kunnen hart- en vaatziekten, luchtwegklachten en een verslechterde longfunctie ontstaan. Veel organisaties, waaronder het RIVM en het longfonds, adviseren al jaren om uitstoot terug te dringen. Regels voor nieuwe kachels zijn redelijk streng, maar voor oude kachels zijn er nauwelijks afspraken. Juist die oude kachels zorgen vaak voor overlast. Met dit voorstel bieden we inwoners een pakket aan oplossingen.

“ Met dit pakket aan maatregelen helpen we zowel de stoker als de buren en zorgen we voor meer saamhorigheid in de wijk. ”

Daan Moerkerk raadslid

De slooppremie stimuleert eigenaren van kachels om de kachel af te breken. Dat is natuurlijk de beste manier voor de reductie van klachten en uitstoot. Als het huis daarnaast op een duurzame manier verwarmd wordt, is het ook beter voor het klimaat. In het geval inwoners veel waarde hechten aan de kachel bieden we ze ook een kans om op een goede manier te stoken. Dat kan bijvoorbeeld met een katalysator. Daan Moerkerk: “Er zijn katalysatoren die meer dan 90% van de uitstoot tegengaan, het installeren van zo’n apparaat is dan een no-brainer. Daarbij helpen we stadsgenoten graag.” Een andere oplossing is het aanbieden van een stookcursus, waarin geleerd wordt hoe je op een duurzame manier stookt zonder dat er sprake is van overlast. Daarmee zijn in het verleden al succesvolle ervaringen opgedaan. In het voorstel wordt uitgegaan van een pilotfase van 2 jaar die bij succes verlengd of uitgebreid wordt.

Moerkerk: “Veel mensen zijn onbewust en ongewild een slechte stoker. Met dit pakket aan maatregelen helpen we zowel de stoker als de buren en zorgen we voor meer saamhorigheid in de wijk. Het liefst zien we dat de houtkachel uit de woonkamer verdwijnt, maar ook ik kan genieten van een vlammenspel. Gelukkig helpt een katalysator en zijn er tegenwoordig vele mooie alternatieven, waaronder kachels op biogas.”