Houd vluchtelingen zoveel mogelijk binnen de regio

Hoe kunnen we vluchtelingen zoveel mogelijk opvangen in de regio Nijmegen? Over die vraag sprak de gemeenteraad, omdat er een grote groep oud-Heumensoord bewoners die graag in onze stad wil blijven wonen.

Als GroenLinks zijn we heel erg trots op Nijmegen als gastvrije stad. Het is fantastisch hoeveel initiatieven en mooie vriendschappen er zijn ontstaan tussen vrijwilligers en de nieuwe Nijmegenaren van Heumensoord. 

 

Dit heeft er voor gezorgd dat veel vluchtelingen zich erg welkom hebben gevoeld en een goede band met Nederland en onze stad hebben gekregen.

Fractielid Marieke Smit: “We willen dat er zo min mogelijk met vluchtelingen gesleept wordt en zij snel een vaste woonplek aangewezen krijgen. , zodat dat nieuwkomers zo snel mogelijk hun leven weer kunnen oppakken en dat kinderen niet steeds nieuwe weer moeten wennen op een nieuwe school.  We zijn dan ook blij met de reactie van college waarin zij aangeven dat zij druk bezig zijn met afspraken voor regionale sluitende opvang. “
 

Onze wethouder Bert Frings vertelde dat hij afspraken aan het maken is met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)  en onze buurtgemeenten dat we waarschijnlijk 95 %  van de statushouders binnen onze regio kan blijven. Dat zou een fantastisch resultaat zijn, aldus Smit. Toch waarschuwt ze: “Op dit moment zitten er al 470 mensen in ons AZC die soms al jaren op een woning wachten.  We hebben in Heumensoord 3000 vluchtelingen opgevangen en aan het einde van het jaar zullen we nog eens 500 personen verwelkomen in het belastingkantoor.

Dit betekent simpelweg dat we met de huidige taakstelling voor woningen voor vergunninghouders lang niet iedereen binnen onze stad kunnen houden. Dat eerlijke verhaal moeten we ook durven te vertellen, omdat we andere valse beloften doen.“