Hof van Holland/Woenderskamp

Op de politieke avond van 14 juni zijn de bestemmingsplannen voor Hof van Holland en de Woenderskamp vastgesteld door een positieve raad. Daarmee is de versnelling van de ontwikkeling van het nieuwe centrum in Nijmegen-noord, waartoe we hadden besloten in het coalitieakkoord, een feit. "En niet zo maar versnelling," aldus raadslid Pepijn Oomen, "het wordt een groene en levendige wijk waarin alle ruimte is voor de fiets!"

Ook was GroenLinks erg blij met de historische tuin, die op aandringen van de fractie behouden blijft. "Zo blijft er middenin het hart van De Waalsprong een plek met voor iedereen toegankelijke stadslandbouw!"