Het Rode Pepertje, 15, 7 september 2012

Nieuws van afdeling en fractie:
- Campagne op volle toeren!
- Alternatieve bibliotheekfuncties nog niet op peil
- GL zorgt voor investeringen in het groen in Nijmegen-West
- Keep it cleanday Nijmegen
- Huishoudelijke hulp wordt opnieuw aanbesteed
- DWARS Nijmegen voert campagne

 

 

Het Rode Pepertje - de digitale nieuwsbrief van GroenLinks Nijmegen

HET RODE PEPERTJE VAN 07-09-2012, NUMMER 15 JAARGANG 2

-->

CAMPAGNE OP VOLLE TOEREN

Help jij mee de kiezer te overtuigen?

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september lopen ook in Nijmegen op volle toeren. Met de hulp van vele vrijwilligers hebben we al met veel Nijmeegse kiezers kunnen spreken. Ook de landelijke tour deed Nijmegen al een paar keer aan, net als Jolande Sap, Liesbeth van Tongeren, Linda Voortman, Rik Grashof en Tofik Dibi. In de laatste dagen gaan we er nog extra hard tegen aan!

Want de peilingen zien er weliswaar nog niet best uit, het verhaal van GroenLinks spreekt velen aan. De tijd is nu voor een duurzame economie, om deze crisis op te lossen en de volgende te voorkomen. De tijd is ook nu om serieus een slag te slaan voor de gelijke kansen voor ieder en voor de bescherming en versterking van natuurgebieden!

Tot en met woensdag zijn wij nog iedere dag ergens in Nijmegen te vinden om dat unieke verhaal uit te dragen en kiezers ervan te overtuigen om op GroenLinks te gaan stemmen. Daarbij is jouw hulp natuurlijk meer dan welkom, ook voor onze Nijmeegse kandidaten Volkert Vintges en Lisa Westerveld.

Kun en wil jij nog een dagje helpen in de campagne, zodat jouw idealen ook komende jaren doorklinken in het parlement? Stuur dan een e-mail naar plpsfransen@hotmail.com.

ALTERNATIEVE BIBLIOTHEEKFUNCTIES NOG NIET OP PEIL

Jongeren moeten toegang behouden tot bibliotheek

Tijdens de politieke avond van 5 september heeft GroenLinks opnieuw vragen gesteld aan wethouder Beerten over de voortgang van het realiseren van alternatieve bibliotheekfuncties in de wijken.

Ruim voor de vakantie was er afgesproken dat er geen filialen zouden sluiten voordat de alternatieve bibliotheekfuncties voor mindervaliden, ouderen en jongeren in de wijken operationeel zouden zijn. Toen bleek dat de bibliotheek toch filialen ging sluiten terwijl die alternatieve functies nog niet goed geregeld waren, heeft GroenLinks vlak voor de vakantie een motie ingediend om dat alsnog goed te regelen. De fractie heeft veel signalen uit de wijken ontvangen dat dit op veel scholen nog niet gebeurd is of dat ouders niet goed op de hoogte zijn van de leenmogelijkheden.

Raadslid Maurice Nooijen: “De wethouder geeft in een brief aan dat ‘bibliotheek op school’ nog slechts op één school is gerealiseerd. Er zijn weliswaar vele gesprekken met scholen, maar scholen twijfelen, vinden het te duur of hebben er geen ruimte voor. De fractie van GroenLinks heeft de wethouder gevraagd aan de slag te gaan om het probleem van de scholen op te lossen.”

RAAD OMARMT PETITIE NIJMEGEN-WEST

GroenLinks zorgt voor investeringen in het groen

Op voorstel van GroenLinks en PvdA besloot de gemeenteraad dat er 1 miljoen euro gereserveerd moet worden voor een groenfonds in Nijmegen-West. Dit als reactie op een petitie van 2800 wijkbewoners die zich zorgen maken over een gezonde en groene leefomgeving, nadat in 2013 de nieuwe stadsbrug wordt geopend.

De raad vindt het belangrijk dat de bewoners samen met de gemeente op een goede wijze gaan meten wat de gevolgen van deze nieuwe brug zullen zijn. Blijft de lucht schoon? Komt er niet meer geluidsoverlast? En hoeveel extra verkeer komt er? Als uit de metingen blijkt dat maatregelen nodig zijn, moeten deze genomen worden. De komende tijd gaan de bewoners samen met wethouder Jan van der Meer het gesprek aan over de metingen. Wanneer blijkt dat er geen maatregelen nodig zijn, wordt het groenfonds ingezet voor groen op plekken in West waar dat nodig en nuttig is. Raadslid Pepijn Boekhorst is tevreden: “GroenLinks ziet bewoners die opkomen voor een gezond en groen Nijmegen-West als bondgenoten. Met het groenfonds is er nu geld beschikbaar om in actie te komen wanneer dat nodig is!”

KEEP IT CLEAN DAY NIJMEGEN

Een schoon Waalstrand

 

Fotograaf: Gerard Verschooten

Gewapend met handschoenen, een knijper en een fluorescerend hesje hebben op 30 augustus ongeveer veertig kinderen van basisschool Petrus Canisius het strand onder de Waalbrug schoongemaakt. De buit was enorm: behalve honderden peuken, blikjes, stukjes plastic en ander klein zwerfvuil vonden ze ook een oude fiets, een verroeste matrasspiraal, een metalen balk van drie meter lang, een spijkerbroek en een verkeersbord.

Raadslid Jos Reinhoudt van GroenLinks Nijmegen was er ook bij: “Ik was ingedeeld in het opruimteam van Joris (groep 1) en Leen (groep 5). Ze vonden het erg leuk om het strand op te ruimen, maar ze snappen niet dat er mensen zijn die hun rotzooi zomaar op straat gooien. Zelf doen ze dat in ieder geval nooit, zeiden ze.”

De schoonmaakactie was een ‘opwarmertje’ voor de landelijke Keep It Clean Day op 21 september. Op die dag worden in heel Nederland schoonmaakacties georganiseerd, ook in Nijmegen. Wil je meedoen en laten zien dat GroenLinksers ook na de campagnetijd actief zijn? Meld je dan aan via de Facebookpagina op https://www.facebook.com/events/480007072015880/.

HUISHOUDELIJKE HULP WORDT OPNIEUW AANBESTEED

GroenLinks wil keuzevrijheid en kwaliteit

 

Woendagavond heeft de gemeenteraad de aanbesteding voor de nieuw af te sluiten contracten voor de huishoudelijke verzorging besproken. Deze hebben gevolgen voor burgers die huishoudelijke hulp nodig hebben en voor werknemers binnen de huishoudelijke hulp.

Voor GroenLinks waren twee uitgangpunten erg belangrijk: keuzevrijheid en kwaliteit. Wij vinden het daarom ook van belang om met meerdere aanbieders te werken, waarbij niet alleen grote, maar ook kleine aanbieders de mogelijkheid krijgen. Hierdoor garanderen we een divers aanbod, waarbij voldoende aandacht is voor culturele en seksuele diversiteit en iedereen de mogelijkheid heeft een passend aanbod te krijgen.

Ook vinden we het van belang dat mensen zelf meer keuze krijgen in welke aanbieder zij willen. We willen dat mensen in ieder geval de keuze krijgen uit twee aanbieders in natura. Beide punten hebben we met een amendement samen met D66 en PvdA weten te realiseren.

AGENDA

GroenLinks bijeenkomsten

Gratis Gastvrij Feest met muziek, theater, poëzie, dans 09/09/12 – 11:00 – 17:00 Openluchttheater Goffert

 

Flyeren Centrum 09/09/12 – 16:00 – 20:00 AH Centrum

 

Debat over eigen risico AWBZ (met Bert Frings) en Cultuur (met Noël Vergunst) 10/09/12 – 20:00 Lux

 

Flyeren CS 11/09/12 – 07:00 – 10:00 Centraal Station

 

Flyeren Campus 11/09/12 – 12:00 – 15:00 Refter Radboud Universiteit

 

Flyeren CS 12/09/12 – 07:00 – 10:00 Centraal Station

 

Bestuur 18/09/12 – 19:30 Stadhuis of Vlaams Cultureel Kwartier

 

DWARS Altijd Kreatief Overleg (ALKO) 18/09/12 – 20:00 Café Daen

 

Werkgroepen Diversiteit en V/M 20/09/12 – 20:00 Stadhuis

 

Keep It Clean Day 21/09/12 Tijd en locatie worden via Facebook bekendgemaakt

 

Werkgroep Veiligheid 24/09/12 – 20:00 Stadhuis

 

Werkgroep Cultuur en creatieve stad 24/09/12 – 20:00 Stadhuis

 

Politiek Café: Dank aan vrijwilligers campagne en terugblik 27/09/12 – 19:30 Vlaams Cultureel Kwartier

 

GL Wijkontmoeting Neerbosch-Oost 29/09/12 – 14:00 – 16:00 voetbalveld

 

Werkgroep Klimaat en Groen 01/10/12 – Stadhuis

 

Bestuur 09/10/12 - 19:30 Stadhuis of Vlaams Cultureel Kwartier

 

ALV 25/10/12 – 19:30 Vlaams Cultureel Kwartier

 

DWARS NIJMEGEN VOERT CAMPAGNE

Verslag van geslaagde activiteiten

DWARS was, samen met GroenLinks, prominent vertegenwoordigd op de intromarkten van de Radboud Universiteit en de HAN op 20 en 22 augustus. Op deze intromarkten konden de komende eerstejaars kennismaken met verschillende verenigingen, bedrijven en organisaties. Levensgrote GroenLinks-letters leverden een prachtig beeld op bij het betreden van Park Brakkestein, waar de intromarkt van de RU plaatsvond. De letters vielen goed in de smaak en veel bezoekers zijn ermee op de foto gegaan. Bij het kraampje, waar zelfgebakken brownies werden uitgedeeld, werden verhitte discussies gevoerd en mensen overgehaald om op GroenLinks te stemmen.

Op de intromarkt van de HAN kwam Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, campagnevoeren. Met zijn allen hebben we de nieuwe studenten overspoeld met flyers, informatie en brownies. We hebben twee zeer geslaagde dagen gehad, stemmen voor GroenLinks gewonnen en vele mensen kunnen toevoegen op de mailinglist voor DWARS.

Verder kwam op maandag 27 augustus het landelijk campagneteam van DWARS naar Nijmegen toe om de doolhof-actie uit te voeren. Hierbij konden mensen door middel van politieke vragen bepalen welk type GroenLinkser zij waren: ‘Groen’, ‘Sociaal’ of ‘DWARS’. We hebben leuke gesprekken gevoerd en veel mensen ons groene en sociale geluid meegegeven.

DEBATTEN LUX

AWBZ en cultuur

Op maandag 10 september vinden in de Lux twee debatten plaats waaraan lokale GroenLinks- politici deelnemen. Vanaf 20:00 uur praten Bert Frings (wethouder gemeente Nijmegen), Ellen Grootegoed (UvA) en Leidy van der Aalst-Wolken (wethouder gemeente Ubbergen) over de toekomst van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Uitvoering van deze wet is te duur en wordt onbetaalbaar. Hoe gaan gemeenten en instellingen ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk zelfredzaam is en indien nodig op een passende manier wordt geholpen?

Om 20:15 uur begint het verkiezingsdebat ‘In de stemming voor cultuur’. De drastische beslissingen van het vorige kabinet dwongen de cultuursector tot een nieuwe aanpak en een kritische blik, naar binnen én naar buiten. Ondanks de kritiek die hierop volgde, lijkt de culturele sector de vruchten te plukken van deze gedwongen innovatie. Reden om de lijn van het vorige kabinet voort te zetten? Of is een andere aanpak wenselijk?

Aan dit debat nemen landelijke en lokale politici deel, waaronder Roos Vermeij (PvdA), Remco Dijkstra (VVD), Jasper van Dijk (kandidaat-Kamerlid SP), Anne Scheltema-Beduin (kandidaat-Kamerlid GroenLinks), Henk Beerten (D66, wethouder Cultuur Nijmegen), Marieke van der Werf (kandidaat-Kamerlid CDA), Noël Vergunst (fractievoorzitter GroenLinks Nijmegen) en Annemieke Traag (gedeputeerde Cultuur provincie Gelderland). De toegang is gratis, kaarten kunnen via de site besteld worden. Kijk voor meer informatie op http://www.lux-nijmegen.nl/agenda/debat/alle-programma's/.

Kijk ook op de website van GroenLinks Nijmegen Voor het afzeggen van het Rode Pepertje, opmerkingen en vragen, mail naar: redactie@groenlinksnijmegen.nl