Vanavond heeft de gemeenteraad ons initiatiefvoorstel aangenomen! We gaan zoveel mogelijk bomen behouden, bomenkap vermijden en aanplant van nieuwe bomen stimuleren. Daarmee voldoet Nijmegen aan de ambitie van het Klimaatakkoord om per jaar 1% extra bomen aan te planten.

Ons raadslid Volkert Vintges, indiener van het initiatiefraadsvoorstel, noemt bomen ons ‘groene kapitaal’: “Ze geven ons zuurstof, zuiveren de lucht en slaan CO2 langjarig op. Ze reguleren de waterhuishouding en brengen schaduw én koelte in de stad. Zo leveren bomen een belangrijke bijdrage aan het klimaatbeleid en de klimaatadaptatie in de stad.”

Net als in Zuid-Frankrijk
In het initiatiefvoorstel worden bomen verder gezien als welkome afwisseling met de stenige uitstraling van de stad en geven sfeer, geborgenheid en schoonheid aan de straten en pleinen. Volkert: "Nijmegen krijgt daardoor ook een zuidelijker uitstraling. In midden- en zuid-Frankrijk hebben ze geleerd hoe bomen de straten en pleinen leefbaar houden bij warm weer. Deze zuidelijke uitstraling past ook heel goed bij het beeld van Nijmegen als noordelijkste stad van het zuiden."

Vaart
De laatste tijd verschijnt het ene onderzoek na het ander dat aantoont dat bomen, juist ook in steden, van groot belang zijn voor het bestrijden van de klimaatverandering en vergroten van de biodiversiteit. Volkert: “Onderzoek wijst uit dat massieve aanplant van bossen en bosjes in de wereld ervoor zorgt dat wel een kwart van de CO2 uitstoot weer opgenomen kan worden. Wij gaan daar in Nijmegen nu echt vaart achter zetten.”