GroenLinks wil uitbreiding van opleidingsmogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen

Op 7 november diende GroenLinks Nijmegen samen met de PvdA een initiatiefvoorstel in om opleidingsmogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen te ondersteunen.

Nijmegen heeft een ruimhartig beleid wat betreft de opvang van ongedocumenteerde vluchtelingen, onder andere door het in stand houden van de Bed, Bad en Brood voorzieningen. Eerder diende GroenLinks al de motie “recht op bestaan” in waarin we opriepen dat we in onze stad niet toestaan dat mensen op straat slapen, ongeacht of ze nu wel of niet de goede papieren hebben.

Als GroenLinks willen we meer doen voor deze groep mensen. En stelden hierom voor om cursussen en leertrajecten onderdeel te maken van de opvang. Op het moment staat voor deze mensen het leven jarenlang stil doordat zij geen (vrijwilligers) werk mogen doen of kunnen studeren.

Raadslid Marieke Smit:

we willen ongedocumenteerden een toekomst bieden door opleidingsmogelijkheden aan te bieden vanuit het perspectief van Future free. Hierbij worden vaardigheden geleerd die zowel in Nederland als elders te wereld kunnen worden ingezet. Het activeren van mensen die nu jaren stil zitten zorgt voor een betere psychische gezondheid, succesvollere integratie en een grotere kans op duurzame terugkeer.

Tijdens het debat in de gemeenteraad werd het initiatief door bijna alle partijen (VVD en CDA uitgezonderd) omarmd. Ook de wethouder Grete Visser gaf de toezegging dat ze de juridische mogelijkheden van het voorstel onderzoekt en binnen deze mogelijkheden graag als ambassadeur voor het initiatief gaat staan. De coördinatie zal worden uitgevoerd door Stichting Gast, die al een groot deel van de opvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen organiseert.

Wat GroenLinks betreft beginnen we zo snel mogelijk met de opleidingstrajecten!