GroenLinks wil actieplan fietsendiefstal

Onlangs werd bekend dat Nijmegen ook in 2015 weer bovenaan stond met het hoogste aantal aangiften voor fietsendiefstallen in de provincie Gelderland. GroenLinks wil dat Nijmegen fietsstad nummer 1 is.
Ter vergelijking: er werden in Nijmegen ( met 2266 aangiftes) bijna 3 keer zoveel aangiftes gedaan als in Arnhem (met 816 aangiftes) .

In juni 2015 stelde GroenLinks al vragen over het feit dat Nijmegen koploper is op het gebied van fietsendiefstal. De huidige cijfers laten zien dat deze situatie nog onveranderd is. Als GroenLinks willen we nu graag dat er eens echt onderzoek wordt gedaan naar deze buitensporige cijfers en er een serieus plan van aanpak komt. De gemeente moet actie ondernemen om het hoge aantal fietsendiefstallen tegen te gaan. Daartoe stelde fractielid Marieke Smit vragen aan burgemeester Bruls:

'Nijmegen moet fietsvriendelijk zijn. En dan niet alleen als de Giro langskomt of de we Velocity organiseren, maar altijd. Het hoge aantal fietsendiefstallen helpt daar niet aan mee. Zeker voor degenen met weinig te besteden zoals studenten of mensen in de bijstand, is fietsendiefstal een groot probleem. Als we ondanks de nieuwe bewaakte fietsenstallingen nog steeds geen daling hebben in het aantal fietsendiefstallen, is het tijd voor actie van de gemeente. Daarom willen we van het college horen hoe ze deze problemen aan gaan pakken.'

De vragen:

  1. Heeft college inmiddels een verklaring voor de buitensporig hoge fietsendiefstallen in vergelijking met andere Gelderse steden?
  2. Hoe is het mogelijk dat het aantal fietsendiefstallen nog steeds zo hoog is, ondanks de bouw van bewaakte fietsenstallingen (Plein 1944, Bisschop Hamerstraat, Mariënburg en het fietstransferium)?
  3. Heeft de gemeente advies ingewonnen bij andere Gelderse gemeenten over het bestrijden van fietsendiefstal? Zo nee, is het college hier toe bereid?
  4. In juni 2015 heeft het college aangegeven fietsendiefstal geen prioriteit te geven, is het college door de nieuwe cijfers van gedachten veranderd?
  5. Is het college, na het kennisnemen van deze cijfers, bereid een uitgebreid plan van aanpak te maken om het aantal fietsendiefstallen in de stad terug te dringen, zodat we bij Velocity 2017 terecht bekend staan als fietsvriendelijkste stad?
  6. Is het college bereid om verder onderzoek te doen naar de zogenaamde diefstal hotspots? En hierop volgend een meerjaren plan te ontwikkelen?