GroenLinks is teleurgesteld dat in deze fase PvdA buitengesloten wordt. Een samenwerking van deze vier partijen zou, in de ogen van GroenLinks, geleid kunnen hebben tot een brede coalitie die de opgaven waar onze stad voor staat zou kunnen aanpakken en is bovendien een goede afspiegeling van de verkiezingsuitslag van 16 maart.

Nu andere opties, waaronder het deelnemen van PvdA en PvdD, niet mogelijk blijken, wil GroenLinks in het belang van de stad toch stappen vooruit blijven zetten naar een stabiele coalitie, waarmee de groene en sociale agenda van Nijmegen kan worden voortgezet en versterkt.

Daarom nodigt GroenLinks Stadspartij Nijmegen en D66 uit voor de start van gesprekken over coalitievorming.

In de afgelopen vier jaar heeft GroenLinks in coalitieverband goed samengewerkt met D66. Ook hebben we de Stadspartij, vanuit de oppositie, als prettige samenwerkingspartner ervaren en in de jaren 2014-2018 leerden we de Stadspartij ook als een fijne coalitiepartner kennen.

GroenLinks hoopt dat tijdens gesprekken in de komende weken blijkt dat de inhoudelijke verschillen overbrugd kunnen worden en we samen tot een coalitieakkoord kunnen komen.