GroenLinks Nijmegen zoekt: leden voor de Functioneringscommissie fractie en wethouders

In de zittingsperiode 2018-2022 van de gemeenteraad wordt de politieke effectiviteit van de fractie en de wethouders op het terrein van de lokale politiek op een aantal momenten beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand van een opdracht van het afdelingsbestuur voor collectieve / politieke beoordeling van fractie en wethouders. Door de ALV wordt hiervoor een commissie van zes leden benoemd die verantwoordelijk is voor de uitvoering van en rapportage over deze opdracht. De commissie bestaat uit vier leden uit de afdeling en twee bestuursleden. Deze leden worden voorgedragen door het afdelingsbestuur. De leden van de commissie worden benoemd voor de duur van de raadsperiode.

 

Welke eigenschappen bij commissieleden vinden we belangrijk?

  • Je hebt een open houding, bent politiek geëngageerd en kunt je goed inleven in het politieke werk;
  • Je kunt goed observeren, beschikt over analytische vaardigheden en kunt rapportages opstellen;
  • Je hebt interesse in en/of kennis van de lokale politiek;
  • Je bent lid van GroenLinks, je kent GroenLinks als partij en bent thuis in GroenLinks Nijmegen;
  • Je bent op de hoogte van het verkiezingsprogramma van GroenLinks Nijmegen en het college-akkoord 2018-2022

We willen een commissie die een team vormt en waar ieders inbreng bijdraagt aan een goed resultaat. Aarzel dus niet te solliciteren als je nog niet aan alle onderdelen van het profiel voldoet. De periode in welke de commissie actief is, staat vast en loopt in principe tot maart 2022. De precieze tijdsbesteding voor deze commissie zal in de praktijk nog moeten blijken. Het afdelingsbestuur zal deze inzet zorgvuldig met de commissieleden evalueren.

Spreekt deze functie je aan? Stuur je cv en motivatie voor 07-06-2018 naar: bestuur@groenlinksnijmegen.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats kort na de 7e en worden gevoerd door leden van het afdelingsbestuur. Nb.: alle functies binnen de afdeling GroenLinks Nijmegen zijn op vrijwillige basis.