GroenLinks Nijmegen: vrouwen en kinderen beschermen tegen achterlating!

Verleden week verscheen in verschillende kranten het verdrietige bericht dat er jaarlijks tientallen vrouwen worden ‘gedumpt’ in Marokko en ook in andere landen, als Egypte en Pakistan, gebeurt dit. GroenLinks-raadslid Faysal Zouay stelt vragen aan het college van B&W en hoopt dat collega’s en volgt zo de actie die door collega’s die in andere steden in Nederland hetzelfde zullen doen. Groenlinks-raadslid Faysal Zouay: “Vrouwen en kinderen in een ander land door hun man worden achtergelaten, pijnlijk en onacceptabel.”

Jaarlijks worden enkele tientallen vrouwen en kinderen, vooral uit Turkije en Marokko in het land van herkomst achtergelaten door hun echtgenoot en/of vader. Er zijn signalen dat dit ook gebeurt bij vrouwen en kinderen uit o.a. Egypte, Afghanistan, Pakistan en Iran. Deze echtgenoot of vader houdt vaak gedurende een vakantie in het land van herkomst de identiteitspapieren en de verblijfsvergunning van de vrouw en de kinderen achter en vertrekt alleen naar Nederland. Vrouwen worden hierdoor geconfronteerd met problemen om naar Nederland terug te keren en daarmee ook hun kinderen. "Dat zijn vaak schrijnende verhalen en hier moet iets aan gedaan worden,” meent Zouay. “Achterlating vindt vaak plaats binnen relaties waarin sprake is van echtelijke en opvoedkundige problemen. De vrouw is dan afhankelijk van haar man, die van die positie misbruik maakt.” De aantallen die in de berichtgeving worden genoemd zijn waarschijnlijk aan de lage kant, omdat slechts een minderheid van de ‘gedumpte’ vrouwen zich meldt. Aangifte doen van 'achterlating' is niet mogelijk, noch bij bijvoorbeeld de Marokkaanse, noch bij de Nederlandse politie. Een aanzienlijk deel van de vrouwen en kinderen dat zich wel meldt, komt uit de (middel)grote steden. Zouay is benieuwd of deze uiterst onacceptabele acties ook in het Nijmeegse voorkomen. Daarom stelt hij hierover vragen aan het stadsbestuur. Hij wilt bijvoorbeeld weten om hoeveel Nijmeegse vrouwen en kinderen het gaat en op welke manier de gemeente Nijmegen deze vrouwen voorlicht. Verschillende collega’s van diverse partijen uit allerlei steden in het land hebben het voorbeeld van het Rotterdamse PvdA-raadslid Talbi opgevolgd. Zo zijn er vragen gesteld aan de colleges van B&W onder andere in Eindhoven en in Amsterdam heeft een raadslid van GroenLinks soortgelijke vragen gesteld. Zouay: "Zo kunnen wij dit probleem met vereende krachten aanpakken en hopelijk een stap zetten in de richting van de oplossing.”